Sanering terrein Flosbeugel kost gemeente Enkhuizen 90.000 euro

Het vervuilde speelterrein. Sanering kost negentig mille.© Archieffoto

Tanja Koopen
Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen moet 90.000 euro uittrekken om de grond aan de Flosbeugel te saneren.

De gemeenteraad buigt zich begin december over een voorstel om dit bedrag uit de algemene reserve op te nemen. Het extra geld is nodig om het terrein waar jarenlang de noodschool van Het Driespan, locatie Flosbeugel stond, opnieuw te saneren.

Nadat vorig voorjaar op verzoek van de omwonenden het ontmantelde terrein weer in de oude staat teruggebracht was, bleek daarbij gebruik gemaakt te zijn van grond die verontreinigd was. Die was door de aannemer abusievelijk vermengd met schoon aangevoerde grond.

Extra kosten

Omdat de gemeente de vervuilde grond had moeten verwijderen, draait de gemeente ook op voor de extra kosten, die nu gemaakt moeten worden om het terrein weer speelklaar te maken. Hier is door de buurt al meermalen op aangedrongen.

Enige tijd terug werd al bekend dat er onder meer asbest was gevonden en dat alles gesaneerd moet worden. Volgens wethouder Win Bijman is de grond weliswaar niet zwaar verontreinigd, maar deze voldoet niet aan de strenge normen, bedoeld voor speelplekken.

(Tekst gaat door onder de foto)

Het nog steeds afgezette speelterrein.© Archieffoto

De verontreinigde grond is aangetroffen op het aanwezige, nu overwoekerde voetbalveld en het omliggende gras. De grond onder de speeltoestellen zelf is nooit vervuild geweest.

Voorgesteld wordt volledige sanering van het hele perceel van 3600 m2 tot een diepte van veertig centimeter. Daarmee wordt de vervuiling helemaal weggenomen en is er geen onderscheid meer tussen vervuild en schoon gebied. Alternatieven zijn er ook, zoals het doorploegen van de grond, maar die zijn weliswaar goedkoper, maar minder effectief. Dus stelt het college voor om 90 mille uit te trekken voor de sanering.

(Tekst gaat door onder de foto)

Het terrein toen het net gebruiksklaar was gemaakt.© Archieffoto

De bedoeling is dat het terrein na sanering voor volgend jaar zomer weer te gebruiken is.

Lees ook: Vervuilde grond speeltuintje Flosbeugel wordt weer afgegraven. ’Dat kost duizenden euro’s’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen