Premium

Veel bezwaren tegen het nieuwe trafostation. Kritiek op hoogte van gebouw, locatie en de spiegelende ramen

Het transformatorstation komt tussen Sint Maarten en Sint Maartensbrug te staan (zie rode cirkel) als alles doorgaat.© Foto Cyclomedia

Mike Deutekom
Sint Maarten

Met de komst van een transformatorstation naar de Sint Maartensweg tussen Sint Maarten en Sint Maartensbrug moet er meer ruimte komen op het stroomnet in de regio. Omwonenden hebben nog wel wat opmerkingen over de plannen. Bij de gemeente kwamen na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in het voorjaar 23 zienswijzen binnen.

Meer nieuws uit Noordkop

Meest gelezen