Provincie: Flexwoningen Zwaagdijk-West bestemd voor alle spoedzoekers, dus ook statushouders

Martin Menger
Zwaagdijk-West

De provincie verwacht dat op het eigen stuk grond aan in Zwaagdijk-West plek is voor flexwoningen. Die zijn volgens het college van GS niet uitsluitend in beeld voor statushouders, maar voor alle spoedzoekers.

Dit blijkt uit een brief die de provincie onder de omwonenden van de Balkweiterhoek heeft verspreid. Eerder werd al bekend dat de grond - na het werk aan de Westfrisiaweg - eigendom is van Noord-Holland. Het Rijk heeft de provincie opgedragen zelf ook snel plek te zoeken voor nieuwe opvang van statushouders. De reden: de asielzoekerscentra in Nederland raken overvol. Zo kwam dus ook Zwaagdijk-West in beeld.

In de brief stelt de provincie dat de Balkweiterhoek niet alleen om reden van de instroom is uitgekozen. Het gaat Noord-Holland ook om de toenemende druk op de woningmarkt. Daarvoor zijn vooral sociale huurwoningen nodig. Ook de gemeenten zitten met hetzelfde probleem, aldus de provincie. De oplossing is daar het bouwen van flexwoningen. Die kunnen stapelbaar zijn, of verplaatsbaar of op een andere manier aanpasbaar.

Lees ook: Groeiende onvrede in Zwaagdijk-West over gebrekkige informatie huisvesten statushouders in dorp

In de brief staat ook dat men al in juli met de gemeente Medemblik en de woningstichtingen Het Grootslag en De Woonschakel in overleg is gegaan. Zij gaan een haalbaarheidsonderzoek doen naar de komst van flexwoningen op deze plek. Dat gebeurt omdat de provincie Noord-Holland zelf geen woningen ontwikkelt.

Haalbaar

Het onderzoek is bedoeld om uit te vissen of flexwoningen op de plek van het vroegere glastuinbouwbedrijf technisch en ruimtelijk haalbaar zijn. Daarnaast wil de provincie ook eerst weten of het plan financieel binnen handbereik is. Pas als dit onderzoek is afgerond, hebben de provincie, Medemblik en de corporaties een beeld van het aantal flexwoningen dat haalbaar is in Zwaagdijk-West. Dan verwacht men ook antwoorden op vragen als hoe lang deze woningen blijven staan en voor welke doelgroepen ze bruikbaar zijn.

Lees ook: Argwaan bij bewoners Zwaagdijk-West over plannen van provincie voor statushouders

„In ieder geval hebben wij als doelstelling dat de woningen beschikbaar worden gesteld aan spoedzoekers”, aldus de provincie in de brief. Spoedzoekers zijn volgens de definitie van GS woningzoekenden, die door een uitzonderlijke situatie per direct op zoek zijn naar onderdak. Daaronder vallen dus ook statushouders. De Zwaagdijkers kunnen in het begin van het nieuwe jaar de resultaten van het onderzoek verwachten. De kans is groot dat het provinciaal bestuur dan zelf een informatiebijeenkomst in het dorp belegt.

Lees ook: Raad Medemblik wil eerder en meer informatie voor bewoners Zwaagdijk-West. Wanneer die er is

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen