Oostzaan sluit zich niet aan bij HVC voor vuilnis

Oostzaners gooien nog teveel afval in de grijze kliko.© foto mediahuis

Frans van den Berg
Oostzaan

Voor het ophalen en verwerken van huisvuil wil Oostzaan verdergaan op de oude voet. Aansluiting bij de HVC ziet het college niet zitten.

De HVC is een energie- en afvalbedrijf van 48 gemeenten en 8 waterschappen. Omringende gemeenten als Zaanstad, Wormerland en Purmerend zijn al deelnemer en daarmee aandeelhouder. Wanneer Oostzaan ook gaat meedoen, is dat handiger voor de beleidsmaker bij OverGemeenten. HVC heeft ook een klantenservice waar bewoners hun meldingen kunnen doorgeven en het bedrijf geeft rolcontainers uit.

Daarnaast ondersteunt de HVC gemeenten bij het opstellen van beleid om de hoeveelheid afval terug te dringen. Dat laatste is zeker in Oostzaan nodig. In het verleden liep Oostzaan landelijk voorop met het systeem dat inwoners per kilo moesten betalen (Diftar) voor hun afval dat naar de vuilverbranding moet. Dat was echter geen succes. Maar inmiddels gooien de Oostzaners 244 kilo per inwoner weg en dat is ver boven het landelijk streven van 100 kilo. Meer recyclen in plaats van verbranden is zeker nodig.

Ondanks al die pluspunten aan de HVC, kiest het college toch voor voortzetting van het huidige systeem waarbij bedrijven kunnen inschrijven op het ophalen en verwerken van de afvalstromen. De rolcontainers worden momenteel geleegd door GP Groot, welk contract al twee keer is verlengd en nu eind 2023 afloopt. Het verwerken van het afval door de Amsterdamse afvalverwerker AEB loopt ook eind volgend jaar af.

Als het aan het college ligt, de gemeenteraad beslist in december, dan worden nieuwe aanbestedingen uitgeschreven. Onzeker blijft wel of dat goedkoper uitpakt dan met de HVC. Vooralsnog denkt het college goedkoper uit te zijn, maar omdat er dan extra ambtelijke capaciteit nodig is, is het verschil gering. Het college ziet als risico van de HVC dat bij een faillissement Oostzaan dan 2,2 miljoen euro aan garantstellingen kwijt is. Overigens wordt de kans op een faillissement van HVC klein ingeschat.

In alle gevallen wil het college dat de verenigingen in het dorp het oud papier blijven ophalen en de opbrengst daarvan voor hun verenigingen kunnen gebruiken. Ook de eigen milieustraat blijft sowieso open. Wel zal iets moeten gebeuren omdat de milieustraat niet meer voldoet aan de huidige eisen.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.