’Kwetsbare’ Waddeneilanden vragen hulp. ’Voor een buitenstaander of toerist lijkt er niets aan de hand’

Een luchtopname van de haven en het dorp van Oudeschild op het eiland Texel.© Foto Hans van Weel

Lars van der Bel
Texel

Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog vragen het Rijk om 15,5 miljoen euro. Dat bedrag is nodig om de ’kwetsbare’ Waddeneilanden een impuls te geven nu zij het steeds moeilijker krijgen. ’In stilte eist dit zijn tol.’

’Voor een buitenstaander of toerist lijkt er niets aan de hand’, zo laten de Waddeneilanden in gezamenlijke verklaring weten, ’daar op die eilanden is het leven goed. Boten en terrassen zitten vol en alle belangrijke voorzieningen zijn aanwezig. Maar de eilanden zijn ook kwetsbaar.’

Kenmerken

Gewezen wordt op de afhankelijkheid van het toerisme, het vergrijzen van de bevolking, het vertrekken van jongeren, resulterend in het krimpen van de groep werkenden. Eilandspecifieke kenmerken, zoals de relatieve afstand tot het vasteland en de beperkte slagkracht van eigen maar kleine gemeenten, maken het er niet makkelijker op om daar structurele oplossingen voor te vinden.

Tegelijkertijd komen de eilanden voor steeds grotere uitdagingen te staan: zij dienen rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering en worden bovendien gevraagd hun eigen bijdrage te leveren aan de energietransitie.

’In stilte eist dit alles zijn tol; waar vijftien jaar geleden nog voldoende mensen en middelen waren om aan alle uitdagingen het hoofd te bieden wordt dat nu steeds moeilijker.’

Vliegwiel

Het bedrag van 15,5 miljoen euro is aangevraagd door een samenwerkingsverband van de Waddeneilanden via een zogenoemde Regio Deal. Het signaal wordt ondersteund door de provincies Friesland en Noord-Holland. Om het voortouw te nemen dragen de gemeenten zelf negen miljoen euro bij. Van de provincies wordt eenzelfde bedrag gevraagd.

De eilanden hebben die impuls nodig voor hun plannen op het gebied van woningbouw, onderwijs, innovatief ondernemerschap, bereikbaarheid en duurzaamheid. De voorzitter van het samenwerkingsverband, tevens burgemeester van Vlieland, spreekt van een ’vliegwiel’ dat op gang moet worden gebracht om ’structurele veranderingen te realiseren’. „Op die manier kunnen we verder bouwen aan een toekomstbestendige regio waar mensen een leven lang kunnen wonen, werken en leven.”

Begin 2023 beslist het ministerie van Binnenlandse Zaken welke Regiodeals uit hulpbehoevende regio’s van Nederland in aanmerking komen voor steun van het Rijk. In het beste scenario, zal medio 2023 de Regiodeal worden gesloten en deze later dat jaar tot uitvoering worden gebracht.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.