Bermen, geluidschermen en grond langs A9 zijn mogelijk geschikt om zonnepanelen op te plaatsen

Van onze verslaggever
Heemskerk

Komend jaar onderzoekt de gemeente Heemskerk samen met Rijkswaterstaat, de provincie, elf andere gemeenten en Liander welke mogelijkheden er zijn voor het opwekken van duurzame energie langs de snelwegen.

Wethouder Piet Burgering ondertekende vrijdag de intentieverklaring om dit verder te onderzoeken. ,,In 2030 moet zeventig procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. Het plaatsen van zonnepanelen langs de A9 kan hieraan een goede bijdrage leveren”, zei hij.

Afgelopen voorjaar is gekeken of de ruimte langs de A9 geschikt is voor het opwekken van duurzame energie. Hieruit bleek dat in Heemskerk zijbermen, geluidsschermen en naastgelegen open stukken grond waarschijnlijk geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Het onderzoek hiernaar is naar verwachting eind 2023 afgerond.

Het onderzoek is onderdeel van het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Met dit programma stelt het Rijk grond langs snelwegen ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen