Nieuwe woningen tegenover het tennispark aan de IJsselmeerstraat. ’Stap voor stap worden de lege plekken in Nieuw Den Helder ingevuld’

Van onze verslaggever
Den Helder

Op het stuk grond aan de IJsselmeerstraat in Den Helder wil Woningstichting 24 woningen bouwen. Het gaat om een kavel tegenover het tenniscomplex van HTC.

,,Stap voor stap worden de lege plekken in Nieuw Den Helder weer ingevuld met woningbouw’’, stelt het college. ,,Op de kavel aan de IJsselmeerstraat tegenover de tennisbanen wil Woningstichting 24 grondgebonden woningen bouwsen. Op de kavel ligt een woonbestemming en het aantal woningen past binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan De Dogger Zuid-West biedt.’’

Het plan past volgens het college weliswaar binnen de kavelgrenzen, maar niet volledig binnen het aangegeven bouwvlak van het bestemmingsplan. ,,Vanuit woningprogrammering en verdere plantontwikkeling is een plan tot stand gekomen met woningen die ruimtelijk anders zijn dan in het bestemmingsplan opgenomen.’’

Door de al aanwezige woonbestemming en de geringe afwijking acht het college een Verklaring Van Geen Bedenkingen niet nodig. ,,Daarnaast is het plan getoetst aan de voorkeurswaarden en de maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Hieraan wordt voldaan.’’

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.