Inspectie waarschuwt Tata Steel voor te hoge gifuitstoot cokesfabriek; die moet binnen vier weken aan de wettelijke norm voldoen

Bart Vuijk
IJmuiden

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel een waarschuwing gestuurd voor het overschrijden van uitstoot van diverse kankerverwekkende paks-stoffen door Kooks- en Gasfabriek 2. Dezelfde cokesfabriek stoot ook teveel zware metalen uit, blijkt uit metingen die op last van de Omgevingsdienst aan de schoorstenen zijn verricht.

Uitkomsten van emissiemetingen aan de schoorstenen van de cokesfabriek zijn aanleiding voor de waarschuwing aan het adres van Tata. De Omgevingsdienst eist van de staalfabriek dat de uitstoot van diverse kankerverwekkende paks binnen vier weken aan de wettelijke norm voldoet. Ook wordt nader onderzoek gedaan en worden van Tata Steel emissiegegevens gevorderd. Nader onderzoek volgt.

Dit soort handhavingsacties zijn nog niet eerder gedaan op het terrein van Tata Steel. De druk van omwonenden en politiek is de laatste tijd hoog om de ongezonde emissies van de staalfabriek veel harder aan te pakken. Momenteel loopt een derde serie dwangsommen op onvergunde emissies van de cokesfabrieken, maar omwonenden en Omgevingsdienst zien weinig verbetering als gevolg hiervan.

Lees ook: Vijf voor twaalf voor Tata Steel; cokesfabrieken dicht, dan kan de rest ook wel dicht | update

Grenzen opzoeken

,,De Omgevingsdienst zoekt de grenzen op van wat op dit moment, zowel wettelijk als technisch gezien, maximaal mogelijk is om uitstoot die schadelijk is voor mens en milieu drastisch terug te brengen. Dit onderzoek naar de uitstoot van Kooks- en Gasfabriek 2 is daar onderdeel van”, verklaart de Omgevingsdienst in een persverklaring.

Metingen opnieuw

Uit het onderzoek blijkt ook dat een van de ovenbatterijen teveel zware metalen uitstoot, in stofwolken die vaak over de omgeving uitwaaien. De resultaten van de metingen in opdracht van de Omgevingsdienst weken zodanig af van andere onderdelen van dezelfde fabriek, dat de Omgevingsdienst de metingen niet vertrouwt. Daarom wordt de meting opnieuw uitgevoerd.

Bij dit onderzoek zijn alleen metingen uitgevoerd aan de schoorstenen. Er komt nog een nieuw onderzoek naar de zogeheten diffuse bronnen, alle rook-en stofwolken die uit andere kieren en spleten van de cokesfabriek verwaaien. Omwonenden vermoeden dat dit wel eens veel meer kan zijn dan uit de schoorstenen.

Tata Steel zit met veel vragen

Een woordvoerder van Tata Steel kan nog geen inhoudelijke reactie geven op het rapport van de Omgevingsdienst. ,, Een eerste lezing roept vooral vragen op. Vragen waar we zelf dieper in moeten duiken en vragen waarover we zo snel als mogelijk met de Omgevingsdienst in gesprek willen gaan. We kunnen daarom nu niet inhoudelijk reageren en het rapport verder duiden.”

De fabriek wijst erop dat er al vele miljoenen euro’s zijn geïnvesteerd in milieumaatregelen voor de cokesfabriek waar het nu over gaat.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen