Premium

Nieuw groot onderzoek naar verspreiding roofvis vanuit Westeinderplassen. Opmars meerval lijkt niet te stuiten

Onderzoeker Remco Verspui van kijkt op de pit-tag goed is geplaatst.© Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Hein Flach
Kudelstaart

Het Hoogheemraadschap van Rijnland, waterbeheerder in onder andere Haarlem en Haarlemmermeer, krijgt steeds meer meldingen van vangsten van meervallen. Deze roofvis zou zich vanuit de Westeinderplassen verspreiden over een groot gebied. Tien jaar geleden werd het aantal meervallen in deze voormalige veenontgraving geschat op 1.700 exemplaren. Daarom wordt er een vervolgonderzoek uitgevoerd, om in beeld te krijgen op er inderdaad sprake is van een opmars en wat het effect daarvan is op de visstand in Rijnlands boezem - en dus op het hele ecosysteem.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen