Motie en tegenmotie: de wolf verscheurt de Provinciale Staten van Noord-Holland

Wolven in Duitsland© Foto: Raimund Linke

Jannie Schipper
Amsterdam

De provincie Noord-Holland moet schapen, koeien en pony’s beschermen tegen mogelijke aanvallen van wolven. Dat is de strekking van een motie die de fracties van CDA en JA21 maandag hebben ingediend bij de vergadering van de Provinciale Staten. Vier andere partijen kwamen met een tegenmotie: de wolf is welkom.

De wolf is een beschermde diersoort. Sinds 2018 komt het dier weer voor in Nederland. Er zijn nu vier roedels gevestigd op de Veluwe en in Drenthe en Friesland. In april werd voor het eerst een rondzwervende wolf gesignaleerd in Noord-Holland, in het Goois natuurreservaat.

Boeren maken zich echter zorgen om hun schapen en koeien. Soms bijt een wolf een landbouwhuisdier dood. Volgens Bij12, de organisatie die voor de provincies de meldingen over schade door wolven bijhoudt, is tussen april en eind juli in 39 gevallen bevestigd dat er wolven in het spel waren. Ook twee pony’s werden gedood, hoogstwaarschijnlijk door wolven. Zaterdag verjoegen vijftig Friese ruiters symbolisch de wolven van hun land.

Roodkapje

CDA en Ja21 vrezen dat als er in Noord-Holland meer wolven komen, ook het aantal schademeldingen toeneemt. Ze pleiten daarom voor monitoring van de wolven en een regeling voor preventieve maatregelen. Boeren zijn nu zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun landbouwhuisdieren en dragen ook de kosten. Wel kunnen ze schadevergoeding krijgen als een wolf hun vee doodt of verwondt.

De Partij voor de Dieren, SP, Denk en GroenLinks brachten daar tegenin dat de wolf een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit. Daarbij waarschuwde Partij voor de Dieren nogmaals voor het ’Roodkapje-syndroom: de oneigenlijke angst van mensen die op basis van sprookjes geloven dat de wolf sluw, meedogenloos en gewelddadig zou zijn’. De tegenmotie luidde dan ook dat de wolf welkom is in Noord-Holland.

Stikstof

Ook de stikstofbrief van Remkes kwam in de vergadering aan de orde. Verschillende partijen uitten de vrees dat kleinere agrarische bedrijven in de buurt van een Natura2000-gebied onder de ’piekbelasters’ worden geschaard. Gedeputeerde Rommel, verantwoordelijk voor het stikstofdossier, maakte duidelijk dat de provincie voorlopig doorgaat met de reeds ingezette gebiedsgerichte aanpak.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen