College Wormerland wil verder met gezinscoaches: op dit moment werken twee coaches met acht gezinnen

Het college van Wormerland met tweede van links Rick Ossendorp (POV), die onder meer over jeugdzorg gaat.© foto wormerland

Koos Reitsma
Wormer

Het college van Wormerland wil verder met de inzet van twee gezinscoaches die in 2021 zijn begonnen. Ze worden ingezet om uithuisplaatsing van kinderen en ’dure zorg’ te voorkomen.

Uit een evaluatie van de afgelopen periode blijkt dat de gezinnen die gecoacht worden, daarbij gebaat zijn. Het gaat onder meer om het voorkomen van uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen door de jeugdbescherming.

Verder staat in de evaluatie dat het aantal incidenten en escalaties in de gezinnen afneemt en de gezinnen langzamerhand zelf weer grip krijgen op hun leven en toekomst. Een van de pluspunten die worden genoemd, is dat de gezinscoaches ook ’s avonds en in de weekeinden bereikbaar zijn.

Op dit moment zijn er twee gezinscoaches, die werken met in totaal acht gezinnen. Er komt mogelijk een negende gezin bij, maar er is ook sprake van dat één gezin op korte termijn weer zelfstandig kan functioneren. Twee coaches kunnen maximaal tien gezinnen aan, is de inschatting, en daarmee is de het maximale aantal gezinnen dus bijna bereikt.

De gemeenteraad wordt binnenkort gevraagd akkoord te gaan met de structurele inzet van gezinscoaches. Tot nu toe was afgesproken beide gezinscoaches voor twee jaar aan te stellen en dan te evalueren. Dat moment is nu bereikt. Het gaat om een bedrag van 157.000 euro in de meerjarenbegroting.

Mocht de gemeenteraad niet akkoord gaan, dan stoppen de werkzaamheden van de huidige coaches na december 2022.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.