Enkhuizen en Drechterland dragen onderhoud water over aan hoogheemraadschap

Hoogheemraad Klazien Hartog, wethouder Marcel ten Have van Drechterland (midden) en wethouder Win Bijman van Enkhuizen tekenen de overeenkomst voor de overdracht van het stedelijk water.© Foto Bertil van Beek

Cees Beemster
Enkhuizen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) neemt dit najaar het onderhoud over van het stedelijk water van de gemeenten Enkhuizen en Drechterland.

Hierbij ligt de nadruk op de zorg voor doorstroming in de waterlopen binnen de bebouwde kom. Water moet snel kunnen worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen. Gezien de zorg voor het hele watersysteem in het gebied, is het logisch dat het schap deze taak overneemt. De zorg voor het stedelijk water van Stede Broec werd al eerder overgedragen.

De sloten binnen de bebouwde kom die in verbinding staan met het watersysteem, dus met sloten en (ring)vaarten in het beheergebied, worden vanaf nu door het schap onderhouden. Mits het water publiek toegankelijk is, er een publiek belang is en het onderhoud machinaal kan plaatsvinden. Alleen de kleine sloten blijven nog in beheer bij de gemeenten. HHNK zorgt eens per jaar voor het maaien van de watergangen omdat waterplanten de doorstroming van het water belemmeren. Ook het baggeren en het onderhoud van stuwtjes en gemalen is een taak van het hoogheemraadschap. Voor het schoonhouden van het water, zoals het verwijderen van zwerfafval, blijft de gemeente verantwoordelijk.

Hoogheemraad Klazien Hartog, wethouder Marcel ten Have van Drechterland en wethouder Win Bijman van Enkhuizen tekenden deze week de overeenkomst voor de overdracht van het stedelijk water. Hoogheemraad Klazien Hartog: „Bij waterbeheer is het logisch dat wij die werkzaamheden uitvoeren. Als verantwoordelijke voor het watersysteem hielden we eerder al toezicht. Nu hebben we de wijze van uitvoeren zelf in de hand.” Dat beaamt wethouder Bijman: „Heel fijn dat we deze watertaak kunnen overdragen aan een organisatie met zoveel kennis en ervaring.”

Voor de overdracht hebben de overheden uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud. Dat heeft betrekking op bagger en objecten zoals wrakken van bootjes in de sloten. Om met de maaiboot te kunnen varen, moet er voldoende ruimte zijn. Dit onderhoud is volgens de betrokken partijen nu op orde. Wethouder Marcel ten Have van Drechterland: ,,Zo zorgen we voor een goede start voor het hoogheemraadschap. Ik ben blij dat we nu het water kunnen overgedragen. Voor de waterveiligheid bij hevige buiten en droogte is een goede af- en aanvoer van water belangrijk. Het hoogheemraadschap kan dat veel efficiënter doen dan wij.”

Inwoners van de gemeenten gaan niet veel merken van de overdracht. Behalve inwoners die nu zelf sloten onderhouden: in enkele gevallen hoeft dat niet meer. Voor hen en andere belangstellenden volgt medio november een informatieavond.

Lees ook: Verrassing: dubbele lasten. Had het hoogheemraadschap niet even kunnen waarschuwen? | Commentaar

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen