Zonder boeren geen Oostzanerveld. Raad Oostzaan wil geen drastische inkrimping veestapel

Het Oostzanerveld met boven het dorp Oostzaan.© archieffoto Paul Deelman

Frans van den Berg
Oostzaan

Zonder boeren geen Oostzanerveld. Een motie van die strekking van de VVD is unaniem door de gemeenteraad van Oostzaan aangenomen.

Stikstof. Om de uitstoot daarvan te beperken moet volgens de door de rijksoverheid gepubliceerde kaart in Natura 2000-gebieden de uitstoot minimaal 95 procent omlaag. Het Oostzanerveld is zo’n gebied. ,,Momenteel grazen er ongeveer 40 koeien op 800 hectare grond. Met de beoogde vermindering blijven er dan twee koeien over. Dat zal onherroepelijk leiden tot het einde van het Oostzanerveld zoals we het nu kennen. Het gebied kan alleen bestaan door het agrarisch beheer door de Oostzaanse boeren’’, legt Bart Baaten van de VVD uit.

Andere raadsleden wezen er wel op dat er ook nog veel vleeskoeien, schapen en geiten in het gebied lopen. Die helpen ook om verwildering tegen te gaan, maar stoten ook uit. Tevens werd gepleit voor maatregelen rond de snelweg A8, zoals groene schermen en een snelheidsverlaging.

Wethouder Eelco Taams heeft over het veenweidegebied al overleg met de provincie en daar wordt erkend dat boeren een belangrijke rol spelen in het beheer. ,,Het wordt niet 95 procent minder vee. Het wordt maatwerk. En daarbij vechten we voor de belangen van onze boeren.’’

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.