Gemeentebestuur Hoorn wil snelheid op Westerdijk verlagen naar 50 kilometer per uur, terug naar 30 is ’verkeerstechnisch niet uitvoerbaar’

De Westerdijk richting de Galgenbocht in Hoorn.© Archieffoto Marcel Rob

Martijn Mak
Hoorn

Het college van Hoorn stelt de gemeenteraad voor om de snelheid op de Westerdijk in Hoorn, tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht, te verlagen van 60 naar 50 kilometer per uur. Een verdere verlaging naar 30 kilometer per uur, zoals omwonenden hadden gevraagd, blijkt uit onderzoek ’verkeerstechnisch niet uitvoerbaar’.

Het toekomstige stadsstrand gaat aankomende zomer gedeeltelijk open. De bruggen van de Westerdijk en de fiets- en wandelaansluitingen vanuit de Grote Waal zijn in 2024 klaar, dan kan de rest van het strand open. De Westerdijk zal daarom veel intensiever gebruikt worden. Een snelheidsverlaging draagt bij aan de veilighied en omgevingskwaliteit langs dit deel van de dijk, aldus het gemeentebestuur.

Er is onderzocht of de maximumsnelheid verder verlaagd kan worden van 50 km/u naar 30 km/u, maar dat is niet mogelijk. ’De weg kan niet zo worden ingericht dat het voldoet aan de wettelijke regels en richtlijnen’, aldus het college. Bovendien ziet de politie dit niet zitten.

Verkeer afremmen

Om tot een verlaging naar 50 kilometer per uur te komen, moet de bebouwdekom-grens verplaatst worden richting de Galgenbocht. De weg op de dijk ziet er niet uit als bebouwde kom en moet daarom ’grondig worden heringericht’. Burgemeester en wethouders denken daarom na over een ’snelheidsremmende maatregel’ bij de nieuwe komgrens en plateaus bij de bruggen. De weg krijgt daarnaast een smallere rijstrook en aan beide kanten rode fietsstroken. De aanpassingen worden gedetailleerd uitgewerkt in samenwerking met de verkeerspolitie.

Op 11 oktober bespreekt de raadscommissie het raadsvoorstel. Naar verwachting op 25 oktober neemt de gemeenteraad een besluit.

Lees ook: Niet harder dan dertig bij recreatiegebieden! ’Dan kan mijn zoon wellicht alleen naar school fietsen’

Lees ook: Vleermuisvriendelijke verlichting, duurzaam eten en 30 km-zone. Politiek heeft nog heel wat wensen voor Hoornse stadsstrand

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen