Gemeente kijkt naar nieuw, groter woonwagenkamp in Enkhuizen. ’En niet aan de rand van de stad’

Het woonwagenkamp in Enkhuizen.© Foto Mediahuis

Tanja Koopen
Enkhuizen

De gemeenteraad van Enkhuizen nam dinsdagavond unaniem een motie aan, waarin het college wordt aangespoord om met de woonwagenbewoners in gesprek te gaan over hun toekomst.

Tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces deed Noëlle Walter namens het woonwagenkamp Enkhuizen een beroep op de politiek om te kijken naar uitbreidingsmogelijkheden, en met hen in gesprek te gaan over de woonvisie.

De noodkreet die de bewoners van het kamp eerder al schriftelijk uitten, was voor coalitiepartijen Nieuw Enkhuizen, Enkhuizen Vooruit, SP en CDA aanleiding er bij het college op aan te dringen in gesprek te gaan met de bewoners.

Lees ook: ’Wij willen als familie bij elkaar zijn.’ Woonwagenkamp Enkhuizen is te klein, bewoners trekken aan de bel

In het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en door het Europees Hof voor de rechten van de mens, zijn woonwagenbewoners erkend als etnische groepering. Het is aan de Nederlandse staat om de identiteit en de levensstijl van woonwagenbewoners te beschermen en te faciliteren. Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid. Dus moet worden gehandeld, aldus de coalitie.

En dat gebeurt ook, beloofde wethouder Jan Franx, die overigens geen aansporing nodig had. Hij heeft al meerdere keren ’de schoenen uitgetrokken’ om bij de bewoners van het kamp aan de Kweekwal op bezoek te gaan. De coalitie omarmde de motie dan ook probleemloos.

Het woonwagenkamp heeft al 38 jaar een vaste plek aan de Kweekwal, waar zeven standplaatsen zijn. Noëlle Walter wees de raad er op dat een pot van vijftig miljoen beschikbaar is, waar gemeenten en corporaties uit kunnen putten. Franx bevestigde dat geld niet het struikelblok is. Wel is duidelijk dat op de huidige plek het kamp niet kan worden uitgebreid. Walter verwees, met het oog op de behoefte aan een groter centrum met vijftien tot twintig plekken, al naar bijvoorbeeld de nieuw te bouwen wijk, waar heel wat hectaren klaar liggen voor woningbouw.

Franx onderstreepte het belangrijk te vinden dat - naast andere Enkhuizers - ook de woonwagenbewoners meepraten over de nieuwe woonvisie, waar de raad overigens nog geld voor moet uittrekken. ,,We gaan zeker in gesprek.’’ Hij benadrukte dat zal moeten worden gekeken waar mogelijk een groter kamp kan komen. ,,En dan niet helemaal aan de rand van de stad. Deze mensen zijn onderdeel van het sociale leven, het zijn Enkhuizers.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen