Nieuwe, multifunctionele accommodatie Schellinkhout ruim 1,3 miljoen duurder. Gemeenteraad gevraagd extra geld vrij te maken

Impressie van de nieuwe nog te bouwen Multi Functionele Accommodatie in Schellinkhout.© Illustratie gemeente Drechterland / TBE-ZA architecten en ingenieurs B.V.

Cees Beemster
Schellinkhout

De bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Schellinkhout gaat ruim 1,3 miljoen euro extra kosten. De gemeenteraad besluit op 24 oktober of dit extra geld hiervoor wordt vrijgemaakt.

De gemeenteraad besloot in 2020 dat er langs de Dorpsweg in Schellinkhout een MFA komt als vervanging van het huidige dorpshuis De Dregt, de gymzaal en de openbare basisschool Jan Luyken. Deze gebouwen zijn erg verouderd en sluiten niet meer aan bij de eisen van deze tijd. De raad vindt het belangrijk dat deze functies wel behouden blijven voor de inwoners van het dorp. Het plan voor de MFA komt voort uit het participatieproject Vitale Dorpen waarin inwoners hun wensen voor het dorp met de gemeente bespraken.

(Tekst gaat door onder de foto)

Het bestaande dorpshuis De Dregt langs de Dorpsweg in Schellinhout. Op dit terrein moet de nieuwe MFA komen.© Foto Mediahuis / Cees Beemster

Naast een nieuw dorpshuis, een nieuwe gymzaal en nieuwe school behelst het plan ook de aanleg van een nieuw sportveld achter op het terrein en een nieuw dorpsplein aan de voorkant. Ook moeten er in de volgende fase van het plan tien appartementen komen.

Breed gedragen

Na een volgens de gemeente Drechterland zorgvuldige ontwerpfase ligt er nu ’een breed gedragen’ plan voor de MFA. Dit plan is gemaakt nadat de raad het programma van eisen met uitgangspunten en de kostenraming had vastgesteld. Bij de uitwerking heeft de gemeente de school, kinderopvang Berend Botje, de Vitale dorpen-allianties Wonen en Dorpsfuncties en stichting Schellinkhout betrokken.

’Architect TBE-ZA heeft vervolgens het schetsontwerp aangepast om dit nog beter aan te laten sluiten bij de visie van het onderwijs en de kinderopvang. Er ligt nu een voorlopig ontwerp voor het plan waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden’, aldus de gemeente in een persverklaring. ’Wel is hiervoor meer geld nodig. Dit blijkt uit het voorlopige ontwerp voor het plan. Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland vraagt de raad een aanvullend budget beschikbaar te stellen van ruim 1,3 miljoen euro’.

Het eerder door de raad beschikbaar gestelde investeringskrediet voor de MFA is volgens de gemeente te laag. ’Er is ruim 1,3 miljoen euro extra nodig. Daarbij is rekening gehouden met een aanvullende bijdrage van de kinderopvang en het schoolbestuur’.

Twee oorzaken

Voor deze kostenoverschrijding zijn volgens Drechterland twee oorzaken: ’Door een stijging van de bouwkosten is er een hoger budget nodig. Daarnaast is in het huidige ontwerp de bruto vloeroppervlakte groter dan de afmetingen volgens het programma van eisen. De bouwkosten zijn daardoor hoger dan in de eerdere raming’, zo luidt de uitleg.

Dat het bedachte vloeroppervlak vergroot is heeft volgens de gemeente ook een plausibele reden: ’Een aanpassing van de vloeroppervlakte is nodig om te zorgen dat de inrichting van de MFA voldoet aan de visie op het onderwijs en de kinderopvang. Deze visie houdt in dat ’het jongste kind’ een plaats krijgt in het centrale hart van het gebouw met daar omheen een directe verbinding met de andere klassen’.

Het voorstel van het college om extra budget beschikbaar te stellen voor de MFA wordt op 10 oktober besproken in de openbare commissievergadering met de raadsleden. De gemeenteraad neemt vervolgens op 24 oktober een besluit over het voorstel om ruim 1,3 miljoen extra in het plan te steken. Vanuit de oppositie klonk eerder dit jaar de waarschuwing dat het plan niet duurder mocht worden.

(Tekst gaat door onder de foto)

Wethouder Simone Visser (CDA): ,,Met de doorgevoerde bezuinigingen is het ontwerp een stuk versoberd.’’© Archieffoto Drechterland

Al bezuinigd

Wethouder Simone Visser (CDA) zegt dat er al flink bezuinigd is op de bouwkosten om de overschrijding te verminderen: „Met de doorgevoerde bezuinigingen is het ontwerp een stuk versoberd. Ik ben blij dat ondanks deze bezuinigingen het huidige voorlopig ontwerp wel breed wordt gedragen door alle betrokken partijen.”

Zij voegt hieraan toe dat de MFA belangrijk is voor het dorp: „Om Schellinkhout ook in de toekomst vitaal te houden is een centrale plek voor ontmoeting, beweging en onderwijs noodzakelijk. Dit voorlopig ontwerp voldoet aan de gewenste multifunctionaliteit van het gebouw en aan de visie van het onderwijs en kinderopvang en sluit ook aan bij de wensen van de inwoners van Schellinkhout.”

Lees ook: Komst MFA in Schellinkhout nog niet zeker; oppositie is tegen multifunctionele accommodatie als die te duur wordt.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen