Illegale bewoning, fraude aan de elektrameter en onveilige situaties aan het licht bij controle Pascalstraat in Purmerend

Een gedeelte van de Pascalstraat (rechts) op bedrijventerrein Baanstee.© Foto Cyclomedia

Van onze verslaggever
Purmerend

Een integrale veiligheidscontrole op een deel van de Pascalstraat in Purmerend heeft dinsdag zijn vruchten afgeworpen. De controleurs ontdekten illegale bewoning, fraude aan elektrameters en brandonveilige situaties.

De controleurs klopten aan bij 31 panden in de straat op het Purmerendse bedrijventerrein Baanstee. Op één adres was illegale bewoning. Verschillende eigenaren of gebruikers hadden zich schuldig gemaakt aan bouwovertredingen en er was ook sprake van brandonveilige situaties. De controle is een samenwerking tussen de gemeente Purmerend en verschillende partners, zoals de politie, PWN, Liander en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Bij drie bedrijven bleek sprake te zijn van fraude aan de elektrameter. Liander heeft ervoor gezorgd dat de fraude is hersteld. De gebruikers krijgen hiervoor nog een naheffing. Bij twee panden was sprake van bouwovertredingen. De eigenaren of gebruikers krijgen daarover nog een brief, en indien nodig vindt een hercontrole plaats. In één geval wordt nader onderzoek ingesteld naar de opslag van goederen, waaronder accu’s.

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft diverse overtredingen waargenomen, zoals het ontbreken van (goedgekeurde) blusmiddelen of rookmelders. Twee gebruikers hebben overtredingen direct opgelost door het laten keuren van het blusmiddel en het aanschaffen en plaatsen van rookmelders.

Parkeerklachten

Bij de controle bleken er verschillende klachten te zijn over het gebruik van de openbare weg. Onder andere over het parkeren van voertuigen. Vanuit de gemeente wordt hier actie op ondernomen.

Bij de controle op de Pascalstraat werd door alle eigenaren/gebruikers medewerking verleend. Door het ontbreken van sleutels moest er wel een slotenmaker aan te pas komen om een aantal opleggers en containers te openen. Dat leverde overigens geen bijzonderheden op.

Met deze controle wil de gemeente laten zien dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat hierop actief gecontroleerd wordt.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.