Premium

Arbeidsgezinnen kochten een big in de lente om aan de armoede te ontsnappen. Al vóór de slacht moest een lening worden afgesloten | Uit de tijd

Cobal Pel in 1925 in de Vijfhoek, met achter haar een kippenhok.© Foto Noord-Hollands Archief

Hein Klemann

Over belastingen wordt altijd gemopperd. Tot het midden van de 19e eeuw werden de kosten van de overheid, inclusief die ten behoeve van de armenzorg, goeddeels uit accijnzen betaald.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen