CDA steunt rem op gezinshereniging, wacht eventueel rechter af

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Het CDA steunt het plan van het kabinet om voorlopig een rem te zetten op gezinshereniging voor asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Mocht de maatregel juridisch niet houdbaar zijn, dan zal dat blijken voor de rechter zoals dat gaat in een rechtsstaat, zei CDA-Kamerlid René Peters in antwoord op vragen van de linkse oppositie. Voor het CDA staat voorop dat de instroom vanwege de urgente problemen nú omlaag moet, omdat asielzoekers niet op een fatsoenlijke en duurzame manier kunnen worden opgevangen.

PvdA, GroenLinks, Volt, SP en BIJ1 voelden Peters aan de tand over de onderbouwing. Ze willen een spoedadvies aan de Raad van State vragen over de beoogde maatregel. Ze waarschuwen ervoor dat de maatregel de mensenrechten ondermijnt die onder meer zijn geregeld in de wet en in internationale verdragen.

Peters gaat ervan uit dat de juridische onderbouwing klopt en wacht staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) af, die later aan het woord komt in een debat over de asielcrisis. Een advies van de Raad van State zou vertraging opleveren die het CDA nu niet acceptabel vindt, zei Peters. Binnen de achterban van het CDA is onrust ontstaan over de plannen, met name over de opschorting van de gezinshereniging.

Woonruimte

Coalitiegenoot D66 vertrouwt er ook op dat de juridische onderbouwing van de ministeries over de gezinshereniging klopt. Maar D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt zou het ook logisch en goed vinden dat er nog een spoedadvies over komt van de Raad van State. Ze zei eerst Van der Burg nog te willen aanhoren in het debat en neemt daarna een besluit over de motie die de linkse oppositie voorbereidt.

D66 had volgens Podt niet zelf gekozen voor de tijdelijke beperking van de gezinshereniging. Het is een coalitiebesluit. Anders dan het CDA ziet D66 niet zozeer een probleem in de instroom van asielzoekers. Maar vanwege de ernstige problemen met de opvang, zijn er toch maatregelen nodig, zei Podt.

Het kabinet wil dat erkende vluchtelingen pas gezinsleden over mogen laten komen naar Nederland als zij woonruimte hebben. Veel statushouders hebben geen woning, onder meer omdat er een tekort aan huizen is, en zitten nog in de asielzoekerscentra. Daar houden ze plekken bezet voor nieuwe asielzoekers. Nareizigers zouden ook in die opvangcentra komen.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.