Snel Utrechtse flexwoningen voor statushouders en starters

ANP Producties | Bron: ANP
Utrecht

Zeven Utrechtse gemeenten gaan op korte termijn 1500 zogenoemde flexwoningen bouwen. Het Rijk heeft de gemeenten 18 miljoen euro toegezegd om het plan voor het einde van volgend jaar te realiseren. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor statushouders en starters. "En andere groepen waar de woningnood hoog is", zegt burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht, die als voorzitter van de veiligheidsregio de overeenkomst met het Rijk sloot.

Duizend huizen komen in de stad Utrecht. "Iedereen die dat wil moet in Utrecht kunnen wonen, maar dat is nu niet altijd mogelijk. Wij werken er daarom keihard aan om zo snel mogelijk extra woningen te realiseren. Dankzij dit akkoord wordt de kans om in Utrecht een woning te vinden weer ietsje groter", zegt wethouder Dennis de Vries (wonen) van de gemeente.

Verder komen er vijfhonderd woningen op verschillende locaties in de provincie, in de gemeenten Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Bunschoten en IJsselstein. "De bedoeling is dat in deze gemeenten tijdelijke woningen worden neergezet, waar mensen kunnen worden gehuisvest en blijven wonen tot er permanente woningen beschikbaar zijn", aldus een gezamenlijke verklaring.

De snelste manier

Bij flexibele woningen kan gedacht worden aan kleine verplaatsbare woningen of bijvoorbeeld dat woningen gerealiseerd worden in leegstaande kantoren.

De Veiligheidsregio Utrecht heeft de ambitie om op meer plekken flexwoningen te bouwen, ook voor de jaren na 2023. Daar willen de partijen met het Rijk nadere afspraken over maken.

"Flexwoningen bouwen is de snelste manier om nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen die hard nodig zijn om iedereen een dak boven het hoofd te kunnen bieden", stelt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). "De wachtlijsten zijn al lang en verdringing moeten we voorkomen, of het nu gaat om starters, mensen die met spoed een woning zoeken of mensen die het recht hebben gekregen om in Nederland te mogen blijven."

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.