Stichting IJmond IJzersterk wil de basismetaalindustrie in de IJmond behouden en zo snel mogelijk vergroenen. ’Milieu en de sociaal economische leefomgeving kun je niet los van elkaar zien’

Het bestuur van de stichting IJmond IJzersterk bestaat uit (vlnr) Wim Moonen (penningmeester), Adrie Winkelaar (secretaris), Bertus Berghuis (adviseer en raadsman) en Luuk Klaassen (voorzitter).© Particuliere foto

Van onze verslaggever
Heemskerk

De stichting IJmond IJzersterk wil voorstanders en tegenstanders van Tata Steel meer met elkaar verbinden en hun uiteenlopende standpunten dichterbij elkaar brengen. De stichting is op 17 augustus ingeschreven door notaris Van Commenée in Heemskerk.

De vier bestuursleden achter de stichting - Wim Moonen, Adrie Winkelaar, Bertus Berghuis en Luuk Klaassen - hebben allen naar eigen zeggen verschillende achtergronden. Zo is Berghuis raadslid voor de VVD Heemskerk en Moonen zat ooit in de gemeenteraad voor de VVD Beverwijk. Klaasssen is leidinggevende bij industrieel dienstverlener Eriks en Winkelaar was werkzaam op het gebied van coating technologie.

Ze zijn een jaar lang bezig geweest om de oprichting van hun stichting voor te bereiden. Zo voerden ze vele gesprekken met politici en ambtenaren in de IJmond, Haarlem en Den Haag, maar ook met verschillende ondernemers in de IJmond voordat ze besloten de stichting op te richten.

Leefbaarheid

De vier willen dat de basismetaalindustrie in de IJmond behouden blijft en zo snel mogelijk vergroent. Dit om de leefbaarheid in de IJmond te verbeteren in kader van milieu en gezondheid. Voor gezondheid is het milieu belangrijk, maar een eveneens grote drijver van gezondheid is de sociaal economische leefomgeving en hier speelt Tata een belangrijke rol in voor de IJmond. De stichting vind dat deze twee elementen niet los van elkaar kunnen worden gezien.

,,Uit de vele gesprekken tot nu toe blijkt dat standpunten verharden en dikwijls zeer eenzijdig tot stand komen. De stichting wil niet alleen bruggen slaan tussen burgers, bedrijven en overheid, maar ook het onderwijs betrekken om de industrie en gelieerde bedrijven te vernieuwen en vooruit te helpen. Door publiciteit, het organiseren van bijeenkomsten en het geven van presentaties wil de stichting vanuit een zo neutraal mogelijk perspectief de kracht van de IJmond laten zien’’, aldus het bestuur.

Naam

De naam IJmond IJzersterk is niet nieuw. Begin jaren negentig verscheen er onder die naam een werkloosheidsproject van de toenmalige IJmondgemeenten en de Hoogovens..

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen