Bergen vangt 175 vluchtelingen op in winterpaviljoens op voormalige voetbalvelden BSV

Een van de verlaten velden van BSV aan de Oudtburghweg.© Archieffoto Erna Faust

Henk-Jan den Ouden
Bergen

Op de voetbalvelden van BSV in Bergen worden vanaf 8 september maximaal 175 vluchtelingen opgevangen. Zij blijven daar in wintervaste paviljoens tot uiterlijk 1 december.

Dat maakten de Veiligheidsregio en de gemeente Bergen vrijdagmiddag bekend. De eerste asielzoekers zouden op 8 september hun intrek kunnen nemen. De opvang zelf wordt verzorgd door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in samenwerking met de gemeente Bergen. Het is een vervolg op de opvang eerder in sporthal Het Vennewater in Heiloo en op dit moment in het wielerstadion in Alkmaar.

„Het Rijk heeft elke veiligheidsregio gevraagd crisisnoodopvang voor 225 mensen te realiseren”, legt directeur Krishna Taneja van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uit. „Vijftig mensen worden al opgevangen in de gemeente Schagen. In Heiloo en vervolgens Alkmaar is eerder plek gemaakt voor 175 mensen. De opvang in Alkmaar loopt 8 september af. Daarom zijn we blij dat Bergen ons nu ruimte biedt voor een tijdelijke locatie. We hebben inmiddels ervaring met het organiseren van de crisisnoodopvang en hebben er vertrouwen in dat dit ook in Bergen goed gaat lukken.”

Open lucht

De noodopvang is nodig vanwege de problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar regelmatig mensen in schrijnende omstandigheden in de open lucht moeten overnachten, omdat er te weinig plek is.

Burgemeester Lars Voskuil van de gemeente Bergen vindt het belangrijk dat zijn gemeente nu de stap naar voren zet. „De situatie in Ter Apel is nijpend. We hebben gezamenlijk de morele plicht om mensen die op zoek zijn naar veiligheid bescherming te bieden. Crisisnoodopvang is natuurlijk niet ideaal, maar we doen wat we kunnen om het verblijf van de mensen die komen zo goed mogelijk te laten verlopen.”

(Tekst gaat door onder de foto)

De ingang van het BSV-terrein aan de Oudtburghweg. Links de oude kantine.© Archieffoto Erna Faust

Hij geeft aan dat de afgelopen periode veel inwoners van Bergen zich op verschillende wijzen hebben ingezet voor vluchtelingen uit Oekraïne. „We vinden dat hartverwarmend en hopen van harte dat deze tijdelijke noodoplossing ook op draagvlak van de Bergense samenleving kan rekenen.”

Paviljoens

De crisisnoodopvang op het terrein van BSV aan de Oudtburghweg beslaat ongeveer de grootte van een voetbalveld, zo melden de Veiligheidsregio en de gemeente. Op een verharde ondergrond worden diverse wintervaste paviljoens geplaatst met afgescheiden slaapruimtes, met elk zes bedden, sanitaire voorzieningen en een centrale ruimte waar de mensen overdag kunnen verblijven. Bij de paviljoens wordt een deel van de ondergrond verhard, zodat de kinderen daar kunnen spelen en de volwassenen een plek hebben om buiten te zitten. De paviljoens kunnen worden verwarmd.

(Tekst gaat door onder de foto)

De doelen en de oude afrastering van de voetbalvelden.© Archieffoto Erna Faust

Direct omwonenden van de sportvelden aan de Oudtburghweg in Bergen worden met een bewonersbrief geïnformeerd over de crisisnoodopvanglocatie. Ook wordt op dinsdag 23 augustus een informatiebijeenkomst gehouden voor inwoners van Bergen. Deze bijeenkomst start om 19.00 uur en vindt plaats in het nieuwe sportcentrum De Beeck. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de gemeente zijn daar aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Ook kunnen vragen gemaild worden naar crisisnoodopvang@vrnhn.nl.

Vrijwilligers

Vrijwilligers die willen helpen om de kinderen en volwassenen in de crisisnoodopvang een leuke dag te bezorgen, kunnen zich opgeven via info@teamvrijwillig.nl. Denk aan het doen van een spelletje, kleuren of knutselen, sporten, sjoelen, fietsen etc. Het aanbieden van activiteiten die vrijwilligers zelf initiëren, met een duidelijk begin en einde, wordt op prijs gesteld. De gastheren en gastvrouwen van de crisisnoodopvang kunnen zich dan focussen op de dagelijkse werkzaamheden.

Intussen werkt het ministerie van justitie en veiligheid aan het oplossen van de asielcrisis door in het land meer asielzoekerscentra te openen. Gemeenten nemen versneld statushouders op, zodat de bestaande asielzoekerscentra minder vol raken. De gemeente Bergen ligt voor het versneld opvangen van statushouders op schema.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.