De specialistische zorg aan Helderse jongeren moet beter, vindt de nieuwe Helderse coalitie. De inkoopstrategie die met Texel en Schagen is opgetuigd, bevalt de acht partijen niet

De zorg aan jongeren en kinderen moet beter én goedkoper.© archieffoto

Delano Weltevreden
Den Helder

De nieuwe Helderse coalitie is niet tevreden met de specialistische zorg die samen met Schagen en Texel wordt ingekocht. De acht partijen willen ’een paar goede’ zorgaanbieders selecteren die met maatwerk betere zorg kunnen verlenen aan inwoners van de marinestad.

In het coalitieakkoord van Stadspartij, GL, D66 CDA, VVD, Beter voor Den Helder, PvdA en Seniorenpartij wordt een kritische noot gekraakt over het zogenoemde ’open house inkoopmodel’ dat de drie Noordkopgemeenten hanteren voor specialistische hulp. Volgens de acht coalitiepartners heeft dat systeem ’de samenwerkende gemeenten tot nu toe niet het gewenste resultaat gebracht’.

Het open house inkoopmodel houdt in dat aanbieders van jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) inschrijven op een gemeentelijk contract. De drie gemeenten stellen een contract op met standaardvoorwaarden en selecteren geen zorgaanbieders. Zij controleren wel of de zorgaanbieders voldoen aan de kwaliteitseisen.

De coalitiepartners willen het over een andere boeg gooien, blijkt uit het akkoord Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen: ’Vertrekpunt voor Den Helder is dat het met een beperkt aantal goede aanbieders beter mogelijk is om maatwerk te organiseren en de keten van zorg beter te laten samenwerken. Alles met het belang van onze inwoners voorop. De kosten van de Jeugdhulp en WMO worden zo meer beheersbaar en passend binnen de budgetten die het Rijk hiervoor geeft’.

Een jaar geleden bleek dat tieners en kinderen in Den Helder en Schagen vaak maanden moeten wachten op psychische hulp. Uit een analyse van de Rekenkamer bleek dat zorgaanbieders liever clienten met lichte psychische klachten helpen, omdat zij dan meer winst maken. Zwaardere patiënten belanden op een wachtlijst.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.