Ouderen Medemblik willen nu wel eens weten waar de beloofde opbouwwerkers blijven. ’Zo schiet het niet echt op’

Martin Menger
Medemblik

De ouderen in de gemeente Medemblik hadden gerekend op meer opbouwwerkers voor de eigen achterban. Maar dat lijkt gezien de lege gemeentekas voorlopig niet haalbaar.

Eerder bracht de stichting Samenwerkende Ouderen Medemblik al de haperende zorg naar voren bij het gemeentebestuur. Juist nu de bevolking vergrijst, is meer professionele aandacht nodig voor het ouderenwerk in de plattelandsgemeente. ,,We hebben nog geen samenhangend en eenduidig beleid voor ouderen kunnen ontdekken”, aldus de stichting.

Juist op het gebied van ouderenhuisvesting en bestrijding van eenzaamheid is inzet van extra opbouwwerkers erg hard nodig, stelt het bestuur.

,,Jaren geleden zijn door het college drie opbouwwerkers in het vooruitzicht gesteld”, staat er in de brief. Nu is er maar eentje en die is gedeeltelijk inzetbaar voor ouderen, merkt voorzitter Harry Vriezen somber op. ,,Zo schiet het niet echt op. De subsidies om eenzaamheid te bestrijden, zijn nog steeds niet beschikbaar voor alle ouderen in de gemeente.”

Wethouder sociaal domein Yannick Nijsingh trekt zich de kritiek aan, maar geeft ook aan dat de gemeente op dit moment geen speelruimte heeft. De aanstelling van een extra opbouwwerker op korte termijn wordt lastig, in de wetenschap dat Medemblik nu geen geld meer heeft.

Daarnaast is het juist de bedoeling dat deze krachten zich niet uitsluitend met ouderen gaan bezighouden, is het argument. ,,Juist het verbinden van alle groepen inwoners zorgt voor een veerkrachtig sociaal netwerk”.

(Tekst gaat door onder de foto)

,,Juist op het gebied van ouderenhuisvesting en bestrijding van eenzaamheid is inzet van extra opbouwwerkers erg hard nodig.”© Archieffoto Mediahuis

De gemeente wil volgens de wethouder ook werk maken van preventie, armoedebeleid en bestrijding van eenzaamheid. Ondanks alles zijn er nog steeds subsidies beschikbaar voor ouderenwerk, ook in de kleinere kernen.

Daarnaast is Medemblik nog volop bezig met een vernieuwd beleid, als het gaat om Wonen en Zorg. Daarin krijgt ook de ouderenhuisvesting extra aandacht, benadrukt Nijsingh. Hij wil snel in gesprek met de Samenwerkende Ouderen.

Lees ook: Dorpsraad Opperdoes bang voor veel hogere huurprijzen in complex Almere

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen