Droogte: door noodpompen extra water de Vecht in, niet meer varen of zwemmen tussen Naarden en Muiden

Voorlopig niet zwemmen of varen in de Vestinggracht en Naardertrekvaart, zoals hier op de archieffoto.© Studio Kastermans/Leon Dakkus

Muiden

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht bouwt de komende dagen aan twee noodpompen bij Muiden. Die moeten het water in de Vecht op peil houden. Vanwege de stroming die de pompen veroorzaken mogen schepen niet meer van Muiden naar Naarden varen.

De pompen komen te staan bij de Stenen Beer, de oude holle dam bij het Muiderslot, aan het begin van de Naardertrekvaart. Ze vullen de bestaande pompen van de Stenen Beer aan. Naar verwachting gaan de pompen vanaf aanstaande maandag 15 augustus aan. De pompen staan onder water, maar wel zullen inwoners volgens het waterschap mogelijk last hebben van het geluid van noodaggregaten.

Voor schepen betekent het dat ze voorlopig niet mogen varen tussen Muiden en Naarden. Naar verwachting zorgen de waterpompen namelijk voor stevige stroming in de smalle Naardertrekvaart. Al eerder was de Muidertrekvaart, tussen Muiden en het Amsterdam-Rijnkanaal, afgesloten. Voornamelijk pleziervaart heeft last van deze maatregelen. Het waterschap waarschuwt scheepvaart op de Vecht ook voor stevige zijstroming vanwege de waterpompen.

Ook zwemmen is vanwege de stroming voorlopig verboden in de Naardertrekvaart en de Vestinggracht.

Door de lage waterstand op het Marker- en IJsselmeer stroomt er niet genoeg zoet water uit zichzelf de Vecht in. Het Naardermeer, de Spiegelplas en de Ankeveense Plassen hebben het zoete water hard nodig. Door de langdurige droogte dreigt verzilting van deze gebieden, als zout water vanaf het Noordzeekanaal de Vecht kan bereiken. Door extra water op te pompen vanuit het Markermeer hoopt het waterschap de verzilting het hoofd te bieden.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen