Bewoners krijgen inspraak op gebied van groen en parkeren. Koggenland neemt Schepenwijk in Obdam op de schop

Op het gemeentehuis van Koggenland wordt achter de schermen hard gewerkt aan de herinrichting van de Schepenwijk in Obdam.© Foto Mediahuis

Coen van de Luytgaarden
Obdam

De Schepenwijk in Obdam gaat de komende jaren op de schop, als het aan de gemeente Koggenland ligt. De wijk is toe aan ’een grondige herinrichting’, aldus het college.

De Schepenwijk in Obdam bestaat uit de straten Boeier, Kloet, Praam en Vlet. Deze zomer voert de firma Unihorn hier allerhande meetwerkzaamheden uit, om alle ruimte in de wijk goed in kaart te brengen. Deze zomer wordt door de gemeente ook inzichtelijk gemaakt wat er in de nieuwe situatie blijft staan, zoals diverse bomen.

Bewoners van de Schepenwijk ontvangen in de eerste week van september een brief waarin zij worden uitgenodigd om mee te denken en hun collectieve dan wel individuele wensen kenbaar te maken.

Lees ook: Vier miljoen euro voor nieuwe sportzaal in Obdam. Forse investering op valreep verkiezingen in Koggenland

Dakgoten

Schepenwijkers wordt om advies gevraagd op het gebied van groenvoorzieningen, speelgelegenheid en parkeren. Onderwerpen als deze vormen vaak onderwerp van discussie en soms ook irritatie. Zo blijken niet alle boomsoorten even geschikt en zorgen ze in de ogen van bewoners soms voor overlast omdat vallende bladeren verstoppingen veroorzaken in dakgoten. Wat betreft speelparken vinden met name jonge gezinnen dat hiervoor meer aandacht moet zijn. Zowel in kwaliteit als kwantiteit. Wat betreft parkeergelegenheid zijn er volgens de gemeente eveneens verbeterpunten. Maar die moeten de bewoners op hun beurt wel aangeven, aldus het college.

Aansluiting

Een en ander moet leiden tot een ’inrichtingsvoorstel’ waarin ideeën en adviezen worden uitgewerkt. Dat wordt vervolgens voorgelegd aan de bewoners van de eerder genoemde straten. Belangrijkste doelstelling van de beoogde herinrichting van de Schepenwijk is namelijk dat ’deze straks aansluit bij de wensen van de bewoners’, zo schetst het college het ideaalbeeld op de gemeentelijke website.

Lees ook: Inloopavond voor nieuwe wijk Tuindersweijde-Zuid Obdam

De Schepenwijk behoort inmiddels tot de ’oudere’ woonwijken in Obdam, waar bewoners vaak al tientallen jaren wonen. Obdam vormt na De Goorn een van de snelst groeiende woonkernen van de gemeente Koggenland. Dat komt met name door de nieuwbouwwijk Tuindersweijde, die aan de vooravond staat van grote uitbreidingsplannen. Voorts beschikt Obdam over de nodige voorzieningen, zoals dorpshuis De Brink, een spoorverbinding en een volwaardige supermarkt in het centrum.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.