Bijzondere buisconstructie houdt sloten op peil in Opmeer. Verkeer ondervindt hinder van trekker en pomp in de berm

Door de gedeeltelijke wegafzetting ontstaat er op de Middelweg in Hoogwoud dezer dagen het nodige oponthoud.© Foto Mediahuis

Coen van de Luytgaarden
Hoogwoud

Een tijdelijke buisverbinding over de weg in het centrum van Hoogwoud veroorzaakt dezer dagen de nodige verkeershinder. Het gaat om de toch al drukbereden Middelweg.

Sinds enkele dagen is een constructie van waterbuizen over de Middelweg gebouwd. Deze overspanning, deels uitgevoerd in roodwitte waarschuwingskleuren, veroorzaakt oponthoud omdat een van de weggedeelten hierdoor tijdelijk is afgesloten.

De Middelweg geldt als een van de belangrijkste toegangswegen richting het dorp en vormt tegelijkertijd de verbinding met Opmeer waar veel voorzieningen zoals winkelcentra zijn.

A.C. de Graafweg

De buisconstructie heeft alles te maken met de huidige werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg waar druk wordt gewerkt aan de vervanging van de hoofdwatertransportleiding van het PWN.

Lees ook: Bewoner zetten strijd Hoogwoud-Oost voort over afspraken nieuwe wijk

In verband hiermee is de duiker op de kruising met de Pade afgesloten. Maar waterschap het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) eist van de aannemer wel dat die het waterpeil in omringende sloten in stand houdt. Vanwege de hoge verdampingsgraad in combinatie met de huidige door de aangekondigde hittegolf dreigde Hoogwoud deels ’droog te vallen’. Om dat te voorkomen is bij hoge uitzondering een bijzondere constructie neergezet. Die pompt het oppervlaktewater van het ene peilgebied naar het andere om zodoende de waterstand op peil te houden.

Als alles meezit, kan de installatie in de loop van woensdag weer worden opgeruimd, laat woordvoerster Lynn Noppen van de gemeente Opmeer desgevraagd weten.

Opstoppingen

Bij de overspanning, die eveneens is uitgerust met brandweerslangen, staat een pompinstalltie die wordt aangedreven met een tractor. Omdat die de nodige ruimte in beslag neemt, is de weg gedeeltelijk afgezet. Dat veroorzaakt tijdens de spitsuren de nodige opstoppingen. Veel doorgaand verkeer vanuit de provinciale weg N241 richting Hoogwoud moet hierdoor regelmatig wachten op uitgaand verkeer richting diezelfde A.C. de Graafweg. Daarbij komt dat er ook veel fietsverkeer en soms zelfs landbouwerkeer via de Middelweg rijdt.

De Middelweg heeft al jaren speciale aandacht van het college in Opmeer vanwege de verkeersdruk. Met de komst van een nieuwe wijk in Hoogwoud Oost voorzien veel inwoners nog meer problemen.

Lees ook: Maximumsnelheid van 50 op A.C. de Graaf bij Opmeer ook tijdens bouwvak van kracht. ’Er staan nog volop obstakels langs de weg’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen