Gevolgen van gierende inflatie moeten maatschappijbreed worden bestreden | commentaar

Yvo Grote

De jongste inflatiecijfers jagen schrik aan. In bijna vijftig jaar stegen de prijzen niet zo sterk als in de afgelopen maand, meer dan 10 procent maar liefst. De perspectieven voor de langere termijn zijn ook minder gunstig en dat is heel slecht nieuws voor veel huishoudens. Meer maatregelen om de koopkracht in Nederland enigszins op peil te houden kunnen niet langer uitblijven.

Direct nadat het CBS de sombere inflatiestatistieken presenteerde, klommen het Nibud en schuldhulpvereniging NVVK in de pen. Ze herhalen zichzelf door te waarschuwen dat de laagste inkomensgroepen acuut onder zware druk staan.

Bovenop de voedselprijzen trekken energie- en woonkosten de huishoudpot leeg. Klanten die uit hun gunstige energiecontract lopen, worden ineens geconfronteerd met wel het drievoudige van wat ze voorheen maandelijks afrekenden. Ook de huren schoten dit jaar weer pijlsnel omhoog.

Was het leven al onbetaalbaar geworden voor de kwetsbaren in de samenleving, nu luiden de budgetinstituten de noodklok voor de (lagere) middeninkomens. Juist de groep die mede door spaarzaamheid er nog in slaagde het hoofd boven water te houden, dreigt ook kopje onder te gaan. Volgens het Nibud heeft een op de drie huishoudens de bodem van de portemonnee in zicht.

Het is niet de verwachting dat het tijd zich snel zal keren, als we de prognoses van de financiële instellingen mogen geloven. De economen van ABN Amro schetsen het beeld dat de malaise dit jaar nog ongunstiger uitpakt dan verwacht en dat we ook volgend jaar nog niet uit de problemen zijn.

Zonder verder ingrijpen zal het gulzige inflatiespook in hoog tempo veel meer slachtoffers maken. En hoe meer mensen in betalingsproblemen komen, hoe sneller de economie inzakt en we in de afgrond van een recessie verdwijnen. De overheid gaf met energietoeslagen en accijnsverlaging het goede voorbeeld, maar kan nu niet achterover leunen.

Het is echter geen strijd voor de overheid alleen, ook energiemaatschappijen, wooncorporaties en grootwinkelbedrijven moeten hun solidariteit met noodlijdende burgers c.q. klanten tonen. Zolang er nog megawinsten worden geboekt zoals door oliemaatschappij Shell, zit er nog genoeg rek in de mogelijkheden.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.