Delversduin bij Egmond aan den Hoef kan door, zegt Raad van State: Bergen mag 162 woningen bouwen, tegen de duinen aan. Maar er is nog een horde te nemen

De plattegrond van de geplande wijk Delversduin bij Egmond aan den Hoef.© Illustratie gemeente Bergen

Henk-Jan den Ouden
Egmond aan den Hoef

Wat de Raad van State betreft, kan het plan Delversduin voor de bouw van maximaal 162 woningen tegen de duinrand bij Egmond aan den Hoef doorgaan. Het hoogste rechtsorgaan ziet geen redenhet plan tegen te houden.

Het bezwaar was ingediend door omwonenden. Zij stelden onder meer dat er niet voldoende behoefte aan de woningen zou zijn, ook al omdat het aantal inwoners van de gemeente Bergen krimpt de komende jaren.

De Raad van State wees echter op een rapport waarin staat dat in de gemeente Bergen alleen de komende tien jaar al behoefte is aan 370 woningen.

De suggestie van omwonenden om eerst op inbreidingslocaties te bouwen, vond geen genade. De Raad van State constateert dat die locaties te klein zijn voor deze hoeveelheid woningen en ook de kwaliteit  missen van Delversduin: een aantrekkelijke leefomeving vlak bij een dorpscentrum.

En: ,,Niet eerst alle (mogelijke) inbreidings- en transformatielocaties hoeven te zijn bebouwd voordat tot uitbreiding kan worden besloten.’’

Ook wordt de buurt niet onevenredig in zijn woongenot aangetast als de wijk gebouwd wordt. ,,Er bestaat geen recht op blijvend vrij uitzicht.’’

Dat naar het oordeel van de omwonenden te weinig sociale woningen worden gebouwd, neemt de Raad van State niet mee, omdat hun belangen bestaan uit het behoud van een goede kwaliteit van hun woon- en leefomgeving en niet in het type woningen dat er komt te staan.

De Raad van State acht het ook niet aannemelijk dat het plan veel effecten heeft op het verkeer in de omgeving.

De buurtbewoners wezen ook op de gevolgen van het plan voor de neerslag van stikstof in het Noord-Hollands Duinreservaat, dat pal naast het plangebied ligt.

De Raad van State oordeelt dat zij daar belang bij hebben omdat ze zo dicht bij de duinen wonen. Omdat de grond echter eerder agrarisch werd gebruikt, kwam daar een zekere stikstofuitstoot vrij. Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad voldoende aannemelijk gemaakt dat de nieuwe wijk de natuur niet zwaarder belast dan in de oude situatie.

De bewoners hebben ook niet voldoende kunnen aantonen dat beschermde soorten zoals rugstreeppad en vleermuis in het gebied huizen.

Er is ook voldoende participatie geweest, oordeelt de Raad van State, en de omwonenden hebben in dat traject een zienswijze ingediend. ,,Dat niet volledig tegemoet is gekomen aan hun zienswijze betekent nog niet dat het besluit om die reden onrechtmatig is.’’

De Raad van State stelde dus de gemeente op alle punten in het gelijk. Het plan Delversduin zou dus doorgang kunnen vinden, ware het niet dat er een uitspraak ligt van de rechtbank in Haarlem: de provincie had de natuurvergunning voor het plan niet mogen verlenen omdat de gemeente Bergen ten onrechte de vermindering van stikstofuitstoot door de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen zou hebben ’gebruikt’ voor het plan. Tegen die uitspraak is de provincie in beroep gegaan. Dat beroep ligt nu bij dezelfde Raad van State.

Lees meer: Weer horde voor plan Delversduin bij Egmond aan den Hoef: rechtbank schrapt bouwvergunning voor 163 woningen vanwege stikstof

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.