Museum Broekerveiling start zoektocht naar kwartiermaker

De tuin van Museum BroekerVeiling.© Foto JJFoto.nl/Jan Jong

Roel van Leeuwen
Broek op Langedijk

Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk is de zoektocht gestart naar een museale kwartiermaker. Het gaat om een ’culturele professional’ die een belangrijke rol speelt bij het uitwerken van de verdere koers van het museum.

De gemeenteraad van Dijk en Waard stelde onlangs de toekomst van het museum veilig door akkoord te gaan met een jaarlijkse exploitatiesubsidie van 370.000 euro. Daarnaast investeert de gemeente nog eens 1,8 miljoen euro in het museum.

Met behulp van deze inkomsten wil het museum een vernieuwde museale koers uitzetten waarbij verleden, heden en toekomst rondom de beleving van veilen, varen en groente een belangrijk fundament vormen voor de opdracht aan de kwartiermaker. De ambitie is om tot de museale toppers van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal te behoren.

Van de nieuwe kwartiermaker wordt verwacht dat hij of zij binnen relatief kort tijdsbestek en in nauwe samenwerking met de organisatie en andere partijen een vernieuwd museaal concept en een stappenplan ontwikkelt. In de vacaturetekst geeft het museum aan een ervaren strategische en creatieve museumprofessional te zoeken die affiniteit heeft met de Nederlandse land- en tuinbouw en de bijbehorende cultuurhistorie.

Het museum zoekt daarnaast nog een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.