Minstens twee maanden vertraging voor Soester ’Oekraiënse buurt’, zegt burgemeester Metz; ’We hebben haast maar het moet wel zorgvuldig’

Rob Metz.© archieffoto studio kastermans

Eric Lorier
Soest

Het is onduidelijk hoeveel vertraging de bouw van 130 tot 200 tijdelijke woningen voor in eerste instantie Oekraïense vluchtelingen en daarna ’spoedzoekers’ op gaat lopen doordat het haalbaarheidsonderzoek niet op tijd klaar is. Dit zegt de Soester burgemeester Rob Metz. ,,Minimaal twee maanden”, schat Metz in. ,,We hadden deze week het besluit willen nemen, maar het haalbaarheidsonderzoek is nog niet klaar en dus is er niks om een besluit over te nemen.” Het besluit valt nu na de zomervakantie.

Het uitstel heeft niets te maken met het felle verzet uit de buurt tegen de woningbouw, onderstreept Metz. De buurt heeft de indruk dat het woningbouwplan op het weiland in de knik van de Insingerstraat en de Den Blieklaan er met een spoedprocedure doorheen wordt gedrukt onder het mom van opvang van Oekraïeners. Volgens de buurt is dit plan te groot en te ingrijpend om zonder goede inspraak en zonder besluit van de gemeenteraad te kunnen worden gerealiseerd. Volgens de omwonenden zou het als een gewoon woningbouwplan moeten worden gezien, met alle bestemmingsplanprocedures van dien. De buurt heeft aangekondigd naar de rechter te stappen als Soest vasthoudt aan de plannen.

Metz onderstreept de tijdsdruk. ,,We hebben haast, maar het moet wel zorgvuldig. Vandaar dat we het besluit nu hebben uitgesteld.” De woningen zijn volgens hem heel hard nodig. ,,We hebben de komende maanden ook nog een aantal statushouders onder te brengen, dertig tot vijfendertig, zeg ik even uit mijn hoofd. En dat komt dus bovenop de opvang van Oekraïners, en bovenop het tekort aan woningen dat er sowieso al is. En geloof me: er komt nog wel meer aan. Je kan er vanuit gaan dat er op een gegeven moment bijvoorbeeld ook vluchtelingen uit Rusland gaan komen. En je hoort er niks meer over, maar in Syrië is het ook nog steeds oorlog. We hebben echt een probleem met elkaar. Als we daar geen antwoord op hebben is dat potentieel destabiliserend voor de hele samenleving.”

Metz stelt dat het ’Oekraïense’ woningbouwplan op de Insingerstraat geen vooropgezet plan is. Hij erkent wel dat de kans aanzienlijk is dat het weiland voorgoed verleden tijd is als de tijdelijke woningen er eenmaal staan. ,,Als er eenmaal iets staat wordt het makkelijker om er daarna iets definitiefs te bouwen, dat is zo. Laten we daar eerlijk over zijn.” Open stukjes Soest binnen de bebouwde kom staan sowieso op de lijst als potentiële bouwlocatie, en als er eenmaal riolering en infrastructuur aan de Insingerstraat is lijkt de kans klein dat dat weer wordt weggehaald.

Soest heeft de bouwplannen aan de Insingerstraat de afgelopen maanden al aangepast. Op 1 april was nog sprake van de bouw van honderden flexwoningen in een complex van drie en vier bouwlagen hoog waar 700 tot 800 Oekraïense vluchtelingen konden wonen. Inmiddels gaat het over 130 tot 200 woningen in gebouwen van twee en drie lagen hoog voor 300 tot 400 Oekraïners. Na het vertrek van de vluchtelingen worden de woningen gebruik voor Soester woningzoekenden en spoedzoekers, is al aangekondigd.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen