Waarom bij ons 47 procent stikstofreductie en aan de andere kant van hetzelfde natuurgebied maar 12 procent?

De boeren protesteerden eerder deze week massaal tegen de stikstofplannen. Ook de provincie Utrecht zit met vragen.© foto Caspar Huurdeman

Eric Lorier
Utrecht

De provincie Utrecht wil tekst en uitleg - en ook hulp - van de minister bij de stikstofaanpak. Dit meldt Commissaris van de Koning Hans Oosters in een brief aan landbouwministers Christianne van der Wal-Zeggelink en Henk Staghouwer. Ze worden bovendien verzocht om snel eens langs te komen voor een werkbezoek om een en ander te bespreken en met eigen ogen te bekijken. ’We gaan ervan uit dat u optimaal gebruik maakt van de bij ons aanwezige kennis over onze provincie.’

Het Utrechtse provinciebestuur zit met een hoop vragen over wat de ministers nu precies van Utrecht verwachten. Dat de uitstoot van stikstof te hoog is staat voor Utrecht als een paal boven water. Dat de biodiversiteit is afgenomen en de natuur is verarmd ook. Dat de stikstofuitstoot flink omlaag moet onderschrijft Utrecht dan ook volledig. De provincie ziet echter ook het belang van de landbouw als economische sector, én het belang van boeren voor bijvoorbeeld het beheer van grasland en natuur. ’De provincie zet in op het noodzakelijke herstel van van natuur in combinatie met een leefbaar vitaal platteland met duurzame en economisch rendabele landbouw.’

Grensoverschrijdend

Utrecht vindt de stikstofplannen en -wensen van ’Den Haag’ op dit moment niet altijd even duidelijk, zo blijkt uit de brief aan de ministers. De provincie somt een aantal onduidelijkheden en ogenschijnlijke tegenstrijdigheden op waar op korte termijn antwoord op moet komen. Zo wijst de provincie erop dat veel van de Utrechtse N2000-natuurgebieden grensoverschrijdende gebieden zijn, die deels in Utrecht liggen, maar ook deels in Gelderland, Noord- of Zuid-Holland. Maar waarom moet in bijvoorbeeld het Linge-gebied in het Utrechtse deel de stikstof met 47 procent omlaag en in het Gelderse deel met slechts 12 procent, zo wil Utrecht van de minister weten. Onderbouwing ontbreekt volgens Utrecht.

Maatwerk vereist

Utrecht schrijft verder onder meer ook niet te weten hoe moet worden omgegaan met de ’koplopers’, agrariërs die al veel hebben gedaan om de uitstoot terug te dringen en eigenlijk niet heel veel meer kunnen doen. Utrecht zegt dat onder meer ook op dit punt maatwerk is vereist om te voorkomen dat juist de boeren die al goed bezig zijn kopje onder gaan. Deelt de minister dit voornemen, zo is de vraag aan Den Haag. En zo ja: hoe dan?

De volledige brief van GS aan de ministers is hier te lezen.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen