Purmerend pareert kritiek op aanvraagprocedure energietoeslag: ’Voor juiste beoordeling meer informatie nodig’

© Foto ANP

Daan Keijzer
Purmerend

Om zoveel mogelijk huishoudens met een laag inkomen de eenmalige energietoeslag uit te keren, is nu eenmaal veel informatie nodig. Dat stelt het college van b & w na schriftelijke vragen over de omslachtige aanvraagprocedure in Purmerend.

Purmerendse minima die al in de gemeentelijke kaartenbak zitten, kregen de toeslag van 800 euro om de sterk toegenomen energiekosten te compenseren automatisch uitgekeerd. Voor huishoudens die niet bekend zijn bij de gemeente, en mogelijk wel in aanmerking komen voor de energiecompensatie, is het echter een stuk ingewikkelder. Een aanvraag bij de gemeente Purmerend bestaat namelijk uit een aanvraagformulier en onder meer kopieën van energiecontract, kamerhuurcontract en voorlopige aanslag van de belastingdienst. De vrees bestaat dat daardoor niet iedereen met recht op de uitkering, de toeslag aanvraagt en uitbetaald krijgt.

In antwoord op raadsvragen van Gemeentebelangen Purmerend en D66 daarover stelt het college dat het noodzakelijk is om af te wegen wie de toeslag krijgt en ervoor te zorgen dat het bij de juiste personen terecht komt.

Meer huishoudens helpen

„Wij streven ernaar om de toeslag aan zoveel mogelijk huishouden met een laag inkomen uit te betalen. Wij beoordelen alle aanvragen individueel en maken een draagkrachtberekening indien daar aanleiding toe is. In deze berekening kijken we niet alleen naar informatie over het inkomen, maar ook van uitgaven aan vaste lasten zoals de huur.”

In principe is iedere gemeente vrij in het beleid rondom de energietoeslag en het bepalen van de voorwaarden. „Hierdoor kunnen wij aan meer huishoudens een energietoeslag uitkeren dan wanneer wij alleen naar het inkomen zouden kijken. De keerzijde is dat we voor deze beoordeling meer informatie nodig hebben.” Hoeveel huishoudens extra Purmerend hiermee tegemoetkomt, wordt niet genoemd.

De gemeente zegt bovendien geen signalen te krijgen van mensen die de aanvraag voor de energietoeslag als ingewikkeld ervaren. „En als een inwoner het ingewikkeld vindt, zijn de medewerkers altijd bereid om ze hierbij te helpen. Ook onze ketenpartners in de wijken.”

Lees ook: Grote verschillen per gemeente bij aanvraag energietoeslag: omslachtig in Purmerend, tot voor kort onmogelijk in Edam-Volendam. ’Energiearmoede kan niet wachten op bureaucratie’

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.