Tandartsrekening van 890 euro niet betaald: 1030 euro proceskosten

Ed Brouwer

Kees Voorhout* weigert de rekening van zijn tandarts te betalen, omdat hij na de behandeling klachten zou hebben gehouden. Namens de tandarts vordert betalingsbedrijf Infomedics 890 euro, maar moet er uiteindelijk mee naar de rechter. Daar bijt meneer Voorhout in het stof en moet hij ook nog eens 1030 euro aan kosten van de rechtszaak betalen.

Grote vraag is of Voorhout gerechtigd is om betaling op te schorten. Hij vindt zelf uiteraard van wel, maar de tandarts, Infomedics en gaandeweg de zitting ook de kantonrechter zien dat anders. De feiten zijn als volgt. Op 22 juli 2020 plaatst de tandarts een frameprotehese in de bovenkaak van Voorhout die rond die dagen nog enkele keren wordt bijgesteld. Daarna is er tussen Voorhout en de tandarts maanden geen contact. Tot oktober, dan belt de tandarts over de nog openstaande rekening en nodigt hij Voorhout uit voor controle van het frame. Op die uitnodiging gaat hij niet in, net zo min als hij gehoor geeft aan de herhaaldelijke betalingsherinneringen van Infomedics. En daarna van incassobureau CMIB die het ook nog eens probeert, maar er incassokosten bovenop zet. Dan nog betaalt meneer Voorhout niet. En zo zien de partijen elkaar dan terug bij de rechter.

Volgens Voorhout heeft hij verschillende keren aangedrongen op aanpassing van het loszittende frame in zijn mond dat pijn doet en zal hij pas betalen als het eindelijk goed zit. Voorhout stelt dat hij op aanpassing heeft aangedrongen, maar dat de tandarts eerst betaling verlangt voor hij wat doet. Maar bewijzen kan de man niet dat hij op aanpassing bleef aandringen en de tandarts schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Volgens de tandarts is er niets van waar. Tussen het plaatsen van het frame in juli en het telefoontje in oktober heeft Voorhout niets van zich laten horen, blijkt uit de overlegde administratie. Daaruit komt naar voren dat Voorhout pas juni 2021, elf maanden na het plaatsen, op aanpassing aandrong. Dat is volgens de tandarts ruim na de nazorgtermijn van vier maanden die voor kosteloze aanpassingen wordt aangehouden. Die termijn is vier maanden omdat de ervaring leert dat na die periode door verkeerd gebruik van het frame er van alles mee kan gebeuren.

Volgens de kantonrechter heeft Voorhout onvoldoende onderbouwd dat het gebitsframe niet deugde, dat hij vergeefs op herstel aandrong en daarom betaling mocht opschorten. Voorhout moet gewoon betalen en omdat hij de rechtszaak verliest, ook nog de kosten daarvan. Dat zal pijn doen.

Vonnis nalezen? https://bit.ly/OMB55442

*) gefingeerde naam

Wilt u reageren of heeft u hulp nodig van het Ombudsteam? Mail ons!

Meer nieuws uit Ombudsteam

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.