Eikenprocessierups rukt op, nesten verwijderd in Heiloo, Castricum en Uitgeest. Wat moet je doen als ze in je tuin zitten?

© Archieffoto Ronald Goedheer

Hedzer Faber
Castricum

Was de eikenprocessierups tot een paar jaar geleden nog een bijzonderheid, inmiddels kun je de klok er op gelijk zetten. In Heiloo, Castricum en Uitgeest zijn al diverse nesten verwijderd.

De BUCH-gemeenten roepen inwoners op melding te maken van bomen waarin de rups voorkomt. De eikenprocessierups kan van half mei tot medio augustus voor ongemak zorgen. Contact met de brandharen kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken. Daarom is het goed de rupsen te vermijden. Bij ernstige klachten is het advies om contact op te nemen met de huisarts.

Wie de eikenprocessierups aantreft, kan het best afstand houden en vooral niet zelf aan de slag gaan. Een nest verwijderen is werk voor gecertificeerde instanties. De gemeenten roepen daarom op om een nest altijd te melden. Meer informatie is te vinden op www.processierups.nu. En ook op de gemeentelijke website staat informatie over wat inwoners zelf kunnen doen in de strijd tegen de eikenprocessierups.

Inspecties

De gemeente houdt inspecties op locaties waar de rups mogelijk aanwezig is. Zit er een nest met rupsen in een boom op openbare gemeentegrond of bij particulieren, dan haalt de gemeente het nest met rupsen zo snel mogelijk weg. In natuurgebieden is de beheerder verantwoordelijk.

De processierups komt voor in eikenbomen. Een beleid met gevarieerde (boom)aanplant, helpt tegen verspreiding. Daarom kiest de gemeente steeds vaker voor meerdere (boom)soorten in een straat. Onder andere mezen zijn een natuurlijke vijand van de rups. Het ophangen van mezenkasten is een goede optie. Ook het ecologisch maaien van bermen en het minder vaak uitmaaien van bomen dragen bij aan een leefgebied van natuurlijke vijanden van de rups.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.