Den Helder maakt werk van herplant. ’Een gezonde boom van goed formaat is meer waard dan drie bezemstelen’

Den Helder koestert de bomen die het heeft, zoals in De Donkere Duinen.© Archieffoto George Stoekenbroek

Hans Brandsma
Den Helder

Burgemeester en wethouders van Den Helder beloven ruime compensatie voor iedere boom die binnen de gemeentegrenzen wordt gekapt. ,,We geven prioriteit aan grootschalige herplant.’’

Dat heeft wel financiële gevolgen zo stelt het college. ,,Wij zullen de raad voorstellen budget beschikbaar te stellen om de komende jaren duurzaam in te zetten op ons bomenbestand.’’

Het bedrag is nog niet bekend. De voorstellen komen aan bod in de eerste tussenrapportage en in de gemeentelijke begroting. ,,De investeringen zijn bestemd voor bodemverbetering, aanschaf van de bomen, planten van de bomen en het water geven van de eerste jaren.’’

Levensbelang

Het college komt met de herplant tegemoet aan een motie die de Senioren Partij in maart indiende en breed werd gesteund door de overige partijen. ,,Bomen zijn van levensbelang voor de stad. Ze zorgen voor schaduw en koelte, vangen veel water op bij hevige regenbuien, zijn belangrijk voor de biodiversiteit in de stad en zijn een mooie aankleding voor de buitenruimte.’’

Het planten van bomen vraagt om de juiste voorbereiding maar zeker ook om de juiste toekomstvisie, zo schrijft het college. ,,We planten onze bomen met als doel dat zij minstens zestig jaar oud kunnen worden op de plek waar ze geplant worden. Hiervoor is het van belang dat de juiste boom op de juiste plek staat. De boom heeft genoeg ruimte nodig om tot zijn volwassen formaat uit te groeien. Deze ruimte is niet alleen boven de grond nodig, maar zeker ook onder de grond.’’

Het is volgens het college van groot belang dat het inzet op de kwaliteit van de bomen en dan met name de groeiplaats. ,,Een kwalitatief gezonde boom van een goed formaat is meer waard dan drie ’bezemstelen’.’’

Belangrijker nog dan het planten van nieuwe bomen, is de zorg voor de bomen die er nu al staan. ,,We willen graag dat onze bomen minimaal zestig jaar kunnen worden. Deze leeftijd halen ze alleen als we al die tijd goed voor ze zorgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we voorzichtig moeten zijn tijdens werkzaamheden rondom bomen en dat we niet bomen die even in de weg staan, weghalen en weer opnieuw beginnen met een jonge boom.’’

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.