Tijd om verantwoordelijkheid te nemen, gemeenteraad Haarlemmermeer moet aan de bak, of er nou een coalitie gevormd is of niet | opinie

In het stationsgebied in Hoofddorp moet woningbouw mogelijk worden.© Foto Mediahuis

Bart Boele

De 16 maart gekozen gemeenteraad van Haarlemmermeer maakt nog altijd geen haast om de volksvertegenwoordigende taak uit te voeren, namelijk een coalitie te vormen, maar zal donderdag 2 juni toch echt aan de bak moeten. Er staan meerdere omstreden voorstellen op de agenda.

Het zal tijd worden ook dat er een volwassen raadsdebat komt waarin politieke partijen elkaar in het debat proberen te overtuigen, want dat is waarvoor de gemeenteraad er is, en besluiten te nemen. Het gaat 2 juni niet lukken alle betrokken inwoners en ondernemers tevreden te stellen. Daardoor wordt de nieuwe raad die zichzelf een trage start veroorloofde door de realiteit gedwongen toch echt eens verantwoordelijkheid te nemen.

Rijsenhout

Om te beginnen wordt de raad gevraagd om na vier jaar gedoe en discussie nou eindelijk eens een besluit te nemen over de herontwikkeling van een oud glastuinbouwgebied in Rijsenhout. Begin mei bleek al dat de hele gemeenteraad dat wil, maar er is nog steeds geen beslissing genomen. Dat wordt ook nog eens ingewikkelder nu de provincie dreigt te gaan dwars liggen. Mooie casus om je als gemeenteraad te profileren.

Hoofddorp

Volgende punt is het opleggen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid en het stationsgebied in Hoofddorp. Wie daar een pand wil verkopen moet het dan eerst aan de gemeente aanbieden, die daar woningbouw mogelijk wil maken. De ondernemers in beide gebieden voelen zich onheus bejegend door deze onaangekondigde eenzijdige maatregel van de gemeente, omdat de WVG volgens hen gaat zorgen dat investeringen in panden en bedrijven worden uitgesteld.

Lisserbroek

Onvrede is er ook in Lisserbroek waar zoveel woningbouw in voorbereiding is dat het dorp gaat verdriedubbelen. De bedrijven die er nu zijn gevestigd wijzen de gemeente er op dat zij rechten hebben, zoals vrachtverkeer en lawaaiige koelapparaten, en dat de bouwplannen daar aan moeten worden aangepast: er kunnen beduidend minder woningen worden gebouwd dan op dezelfde oppervlakte kaal akkerland.

Raadsleden worden tegelijkertijd bestookt door inwoners die de wanhoop nabij zijn omdat ze geen betaalbaar huis kunnen vinden. De druk om het motto ’bouwen, bouwen, bouwen’ werkelijkheid te laten worden is daardoor groot. Ondernemers in Hoofddorp en Lisserbroek komen op voor hun rechten en belangen. Tegengestelde belangen dus, gemeenteraad, er is werk aan de winkel.

Coalitie

Datzelfde geldt overigens voor de vier partijen die een nieuw college van B en W proberen vorm te geven, wat nog steeds niet is gelukt. Inhoudelijk zijn er zeker geen onoverkomelijke verschillen van standpunten tussen VVD, HAP, CDA en D66.

Het ligt voor de hand dat het allemaal zo lang duurt omdat het gaat om het aantal wethouders en wie dat zullen zijn. Het Haarlemmermeer dat zo trots is om bij de grote gemeenten van het land te horen is de dorpspolitiek nog niet ontstegen.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen