Flink meer bezwaren en klachten tegen gemeente Heemskerk. Bomenkap, de afsluiting van de Rijksstraatweg en de kleur van Piet leiden tot protest

Bomen in het park De Velst moeten weg voor nieuwbouw.

Bomen in het park De Velst moeten weg voor nieuwbouw.© Archieffoto Ronald Goedheer

Richard Stekelenburg
Heemskerk

De gemeente Heemskerk ontving vorig jaar flink meer bezwaarschriften. De stijging is opmerkelijk, omdat er sinds 2017 juist sprake was van een gestage daling.

Het aantal bezwaren tegen zogenoemde ’algemene zaken’ steeg van 48 in 2020 naar 116 in 2021. Die enorme stijging kan met name worden toegeschreven aan twee heikele onderwerpen die vorig jaar in Heemskerk speelden: de kap van bomen aan De Velst om ruimte te maken voor nieuwbouw en de afsluiting van de Rijksstraatweg.

De gemeente Heemskerk maakt onderscheid tussen bezwaren tegen algemene zaken en tegen sociale zaken. Ook in die tweede categorie steeg het aantal bezwaarschriften: van 74 in 2020 naar 77 vorig jaar.

Algemene zaken betreft onderwerpen als handhaving op het gebied van bouwwerken en omgevingsvergunningen. Onder sociale zaken vallen de bezwaren tegen bijvoorbeeld beslissingen over uitkeringen via de Participatiewet of besluiten over zorg of hulp via de Wmo.

Sinterklaasintocht

Naast het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente, kunnen inwoners een klacht bij de gemeente neerleggen als ze niet tevreden zijn over de dienstverlening. Ook dat aantal klachten steeg: van 33 in 2020 naar 43 klachten in 2021. Vijf van die 43 klachten bleken overigens verkeerd geadresseerd en zijn doorgestuurd naar de juiste instantie; dat betrof onder meer klachten aan wooncorporatie Woonopmaat.

Opvallend: een derde van de klachten – veertien stuks – betrof het uiterlijk van de pieten tijdens de intocht van Sinterklaas.

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen