GroenLinks gedeputeerde Pels vertrekt voortijdig naar Amsterdam om wethouder te worden in ’kneiterprogressief’ college

Zita Pels.

Zita Pels.© Foto Provincie Noord-Holland.

Zita Pels.

Zita Pels.© Foto Provincie Noord-Holland

1 / 2
Ivo Laan/anp
Haarlem

Gedeputeerde Zita Pels vertrekt voortijdig uit het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland. De GroenLinks politica wordt wethouder in de nieuwe coalitie (PvdA GroenLinks en D66) in Amsterdam. In Noord-Holland volgt Rosan Kocken haar op als gedeputeerde.

Dat heeft GroenLinks bekendgemaakt. Het vertrek van Pels komt krap een jaar voordat er in maart 2023 opnieuw verkiezingen zijn voor Provinciale Staten. Kocken was hiervoor fractievoorzitter van GroenLinks en neemt de portefeuilles financiën, circulaire economie, en cultuur van Pels over. Anouk Gielen is verkozen tot nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks. Gielen over het vertrek van Pels: ,,We gaan haar missen, maar snappen helemaal dat haar verdiensten niet onopgemerkt zijn gebleven in Amsterdam. Zij zal zich in een nieuwe functie blijven inzetten voor goed bestuur en onze idealen.’’

(Tekst gaat door onder de foto)

Rosan Kocken.

Rosan Kocken.© Foto GroenLinks

Rosan Kocken was de afgelopen drie jaar fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland en deelde het partijleiderschap van GroenLinks Noord-Holland de afgelopen jaren met Zita Pels. Kocken is strafrechtadvocaat en had de afgelopen tien jaar haar eigen advocatenkantoor in Haarlem. Ze is zeven jaar Statenlid en heeft wisselende portefeuilles onder haar hoede gehad. Ze woont in Amsterdam en groeide op in West-Friesland.

Andere wethouders

Verder is de voormalige bestuursvoorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Shula Rijxman, voorgedragen als wethouder voor D66 in het nieuwe Amsterdamse stadsbestuur. In haar portefeuille zitten onder meer publieke gezondheid, digitale stad en deelnemingen. Ze spreekt van een ’spannende nieuwe uitdaging’ en wijst erop dat ook bij de NPO politiek werd bedreven. Rijxman is een van de zes vrouwelijke wethouders die zullen aantreden, naast drie mannelijke.

De portefeuilleverdeling en de namen zijn woensdagochtend bekendgemaakt, tegelijk met het coalitieakkoord van verkiezingswinnaar PvdA met GroenLinks en D66. PvdA-fractieleider Marjolein Moorman houdt haar portefeuille (onderwijs), evenals GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink (sociale zaken). D66-leider Reinier van Dantzig wordt wethouder woningbouw en ruimtelijke ordening.

De belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord lagen dinsdagavond al op straat. De plannen voor de jaren 2022-2026 rusten op drie belangrijke pijlers: ’een solidaire stad met kansen voor iedereen, een duurzame toekomst en een verantwoorde groei van de stad’, aldus de opstellers. ,,Welke toekomst willen we bieden? Wat ons betreft: sociaal en groen’’, zei Moorman woensdag. Van Dantzig sprak van een ’kneiterprogressief akkoord’, met een knipoog naar het vorige college (GL, PvdA, D66 en SP) dat vaak 'kneiterlinks' werd genoemd.

De ambitie van het nieuwe stadsbestuur is om meer betaalbare huizen te bouwen voor de lage en middeninkomens. ,,We willen meer ruimte bieden voor Amsterdammers en voor mensen die Amsterdammer willen worden. Amsterdammers maken namelijk Mokum’’, meldt het trio. Het streven is daarom om 7500 woningen per jaar te bouwen, waarvan net als nu 40 procent sociaal is, 40 procent in het middensegment en 20 procent vrije sector. ,,Vijftien procent van de totale Nederlandse woningbouw kan in Amsterdam gerealiseerd worden. Dit kan niet zonder grote investeringen in infrastructurele projecten, die Amsterdam alleen samen met de Rijksoverheid kan doen’’, aldus aankomend woonwethouder Van Dantzig. Hij prees het voornemen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om de huurbescherming uit te breiden van sociale huur naar middenhuur.

De stad zet ook fors in op het isoleren van woningen. Daarvoor wordt 32 miljoen euro uitgetrokken. Met de tien grootste vervuilers worden afspraken gemaakt over het verlagen van de CO2-uitstoot.

Het nieuwe stadsbestuur steekt daarnaast geld in achterstandswijken en armoedebestrijding. Zo gaat er 60 miljoen euro naar de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord, om de kansen voor de bewoners naar een hoger plan te tillen. Ook komen er miljoenen beschikbaar voor de veiligheid op straat en meer handhaving.

Het geld om alle plannen te realiseren komt onder meer uit het verhogen van de onroerendezaakbelasting, het uitbreiden van betaald parkeren en uit bezuinigen waar dat kan. ,,Lastenverhoging is nooit leuk, ik ben er niet triomfantelijk over, maar ik denk wel dat het nodig is’’, aldus Van Dantzig. Ook verwacht Amsterdam meer inkomsten uit toerisme. Daarnaast wil de stad gaan kijken of het mogelijk is 'city bonds' uit te geven, een soort aandelen waarmee Amsterdammers zelf in hun stad kunnen investeren, zei Groot Wassink.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen