Drie partijen over voor ontwikkeling bouwplan op locatie Zilverstraat Enkhuizen

Het terrein waar straks gebouwd gaat worden.© Archieffoto

Tanja Koopen
Enkhuizen

Uit de belangstelling voor de ontwikkeling van een bouwplan aan de Zilverstraat/Hoogstraat zijn nog drie gegadigden over.

De gemeenteraad van Enkhuizen heeft november vorig jaar een programma van eisen en wensen vastgesteld voor de bouw van een appartementencomplex met meerdere woonlagen op de hoek Zilverstraat-Hoogstraat in de binnenstad van Enkhuizen.

Tijdens de raadvergadering van 23 november 2021 heeft de raad het Programma van Eisen en Wensen opgesteld als uitgangspunt voor het bouwplan. Optie is dat daarbij ook het huidige stadskantoor wordt meegenomen. Door dat te slopen ontstaat meer ruimte voor woningen. Gedacht wordt aan drie tot vier bouwlagen, op enkele plekken mogelijk zelfs vijf, met parkeergelegenheid eventueel onder het pand en langs het water van de Oosterhaven een kade. De ambtenaren die nu nog in het stadskantoor werken worden ondergebracht in het monumentale stadhuis, dat verbouwd gaat worden.

Ook zijn onderzoeken uitgevoerd op zowel stedenbouwkundig gebied als qua bodemonderzoek en is overleg met Oud Enkhuizen en omwonenden geweest. Dertien geïnteresseerden met een visie en ideeën voor de ontwikkeling van deze historische locatie hebben gereageerd op de aanbesteding van het bouwplan. Een door de gemeente uit omwonenden en deskundigen samengesteld beoordelingsteam selecteert op basis van de visies en plannen uit drie overgebleven gegadigden uiteindelijk het beste plan voor deze plek in het hart van Enkhuizen. Hierna volgt de uitwerking tot een concreet plan, waarna het bestemmingsplan wordt voorbereid.

De bedoeling is dat eind 2024 met de bouw kan worden gestart.

Lees ook: Omwonenden van bouwplan Zilverstraat in Enkhuizen willen graag laagbouw, maar hoogbouw is meer

Lees ook: Nieuwbouw op verontreinigd braakliggend terrein Zilverstraat Enkhuizen wordt landmark, maar wel een dure. Politiek maakt zich zorgen over onkosten

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen