Gemeente Haarlem rekent 12,2 miljoen euro voor opvang Oekraïners

De Beijneshal bij het station is een gemeentelijke opvangplek. Er zijn 94 plekken beschikbaar, voor een duur van maximaal 72 uur.

De Beijneshal bij het station is een gemeentelijke opvangplek. Er zijn 94 plekken beschikbaar, voor een duur van maximaal 72 uur.© Archieffoto

Mireille Sneekes
Haarlem

De gemeente Haarlem reserveert ruim 12,2 miljoen euro voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De grootste kostenpost is het regelen van gemeentelijke opvangplaatsen. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij het Rijk.

Door het in werking stellen van een wet is het de taak van de burgemeester om opvang te regelen voor Oekraïners die vluchten voor de oorlog. Dat betekent dat Jos Wienen ervoor moet zorgen dat huisvesting op orde is en de vluchtelingen zich kunnen registreren in de gemeente. Volgens de regering krijgen de burgemeesters hiervoor de financiële middelen die nodig zijn.

Alle veiligheidsregio’s moeten zorgen voor in eerste instantie 2.000 opvangplaatsen. Aangezien Haarlem binnen zijn veiligheidsregio (daarin zitten onder meer Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk en Velsen) een van de grotere gemeenten is, moet hij 590 gemeentelijke opvangplaatsen realiseren.

Kostenposten

Omdat de gemeente vooruitloopt op de bijdrage van het Rijk, is voor die opvangplaatsen 10,7 miljoen euro nodig. Voor elke opvangplek kan een gemeente namelijk 700 euro per week ontvangen, en gerekend wordt op een opvang van minimaal een halfjaar. In die 700 euro zitten ook de kosten voor het uitdelen van leefgeld.

Per begin april kunnen de Oekraïners die geregistreerd zijn bij de gemeente leefgeld aanvragen. Volgens een vorige brief krijgen zij 260 euro per maand. Naast deze groep wordt ook een aanzienlijk deel van de vluchtelingen in Haarlem opgevangen in gastgezinnen. Zij krijgen elke maand ’de wooncomponent’ om bij te kunnen dragen aan de kosten die het gastgezin maakt. Hiervoor heeft de gemeente gerekend op 475 euro per volwassene per maand en 315 euro voor kinderen. Op 9 mei was bekend dat er 497 bij particulieren wonen, dus is er 1,2 miljoen voor genoteerd.

Andere kosten die het totaal naar de 12.270.000 euro brengen, hebben te maken met zorg, onderwijs, vervoer, maatschappelijke ondersteuning en kinderopvang. De gemeente stelt dat ze van deze kosten nog maar een ’globale inschatting’ kan maken en het Rijk nog werkt aan een regeling om deze kosten te vergoeden.

Langere termijn

De afspraken gelden voor zes maanden. Afhankelijk van de duur van de oorlog is mogelijk verlenging nodig. Daarvoor werkt het Rijk aan een nieuwe regeling. Om vluchtelingen voor langere termijn op te vangen, werkt de gemeente ook aan ’semipermanente’ opvang. Daarvoor zijn contracten ondertekend voor langer dan zes maanden, omdat dat ’kostenvoordeel oplevert’. Als de situatie in Oekraïne het toelaat, wil de gemeente die opvang inzetten voor bijvoorbeeld statushouders.

De gemeente regelt 757 van die semipermanente plekken, verspreid over verschillende locaties en opties zoals een cruiseschip, containerwoningen (plaats nog niet bekend) en Schalkwijde. Ook is Haarlem in onderhandeling met een kantoorpand. Kosten die eventueel nodig zijn om zo’n pand te verbouwen zodat het geschikt is voor opvang, kunnen ook gedeclareerd worden bij het Rijk.

Omdat het Rijk heeft besloten dat gemeenten al deze kosten mogen maken, hoeft de gemeenteraad er niet over te besluiten. Om transparant te zijn, heeft het college toch een brief over de kosten naar de gemeenteraad gestuurd.

Lees ook: Haarlem vangt 111 vluchtelingen uit Oekraïne op en vraagt ze zich te registreren voor een BSN, bankrekening, zorgverzekering en leefgeld

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen