’Eerst groen, dan pas rood’; Bezwaarmakers eisen garanties over natuur op Kamp van Zeist voordat bouw op Oude Tempel start

De bezwaarmakers vinden dat er pas gebouwd mag worden op landgoed de Oude Tempel als Kamp Zeist, dat nu dient als noodopvag voor asielzoekers, is terug gegeven aan de natuur.

De bezwaarmakers vinden dat er pas gebouwd mag worden op landgoed de Oude Tempel als Kamp Zeist, dat nu dient als noodopvag voor asielzoekers, is terug gegeven aan de natuur.© ANP

Jan van Ommen
Soest

’Eerst groen, dan pas rood!’, zo eiste een groot aantal bezwaarmakers tegen het woningbouwplan op het Soester landgoed de Oude Tempel deze week bij de Raad van State.

Milieuzorg Zeist en bewoners van de wijk Apollo in Soesterberg eisten bij de hoogste bestuursrechter hardere garanties dat de gemeenten Zeist en Soest Kamp van Zeist eerst volledig ’vergroent’, voordat de ontwikkelaar in het bosgebied de Oude Tempel ook maar één schop in de grond mag steken om met de bouw van de eerste woning te beginnen. De raadsman van de gemeente Soest benadrukte dat die harde garanties er al lang zijn en maandag nog eens werden bevestigd door het Zeist-Soester samenwerkingsverband Hart van de Heuvelrug. Om die reden vindt Soest het niet nodig om te wachten met de woningbouw voordat Kamp van Zeist is vergroend.

,,Vanwege de vluchtelingennood heeft het samenwerkingsverband maandag besloten op Kamp van Zeist de komende vijf jaar nog eens vierhonderd vluchtelingen op te vangen. Dat mag tot en met oktober 2027. Daarna gaan we Kamp van Zeist teruggeven aan de natuur. Want dat is in 2015 al in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Om woningbouw, oftewel rood, op Oude Tempel mogelijk te maken komt er natuur, oftewel groen op Kamp van Zeist,” aldus de advocaat van Soest in Den Haag.

Buizerd

De tegenstanders hebben er evenwel weinig vertrouwen in dat Kamp van Zeist vanaf 2027 weer volledig natuur zal worden. ’’Kamp van Zeist is Rijkseigendom. En het Rijk maakt geen deel uit van Hart van Heuvelrug of van de samenwerkingsovereenkomst. Als het Rijk Kamp van Zeist aanwijst om nog langer als opvang te dienen, komt er niets van de rood en groenafspraken tussen Soest en Zeist. Dan staan er straks wel driehonderd woningen in plaats van een waardevol bos maar geen nieuw bos in Zeist”, benadrukte een buurtbewoner.

Ook Patrick Greeven van Milieuzorg Zeist uitte grote twijfels over de haalbaarheid van woningbouwplan Oude Tempel. ,,Ondanks alle eerdere onderzoeken blijken er nu veel meer beschermde diersoorten op het landgoed voor te komen, zoals de hazelworm, das, zandhagedis, buizerd en rosse vleermuis. Daar kan de provincie nooit een natuurwetontheffing voor verlenen. Er moet eerst veel meer en diepgravender onderzoek komen naar de natuurwaarden op Oude Tempel.”

Pensioen

Overigens behandelde de Raad van State deze week alweer een tweede rechtszitting over het bestemmingsplan Oude Tempel. De eerste was begin oktober vorig jaar. Maar omdat een van de behandelend rechters tussentijds met pensioen is gegaan en is opgevolgd konden de partijen om een nieuwe zitting vragen. De gemeente Soest vond dat niet nodig en ook rechter en staatsraad Eric Helder van de Raad van State zei dat een tweede zitting inhoudelijk gezien niet noodzakelijk was. ,,Maar een aantal partijen vond het wel nodig en daarom hebben we een tweede zitting belegd. Wel beloof ik dat we nu binnen zes weken uitspraak zullen doen.”

Uitspraak volgt begin juli.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen