Aan welke regels moet een microturbine in het buitengebied voldoen? Geen grote windmolens in Schagen, maar kleintjes op het terrein van de boer mogen wel

Boerenbedrijf met een microturbine aan de rechterzijde.© Aangeleverde foto

Casper Duin
Schagen

Het college van de gemeente Schagen heeft de regels vastgesteld waaraan microturbines bij bijvoorbeeld agrariërs moeten voldoen. De gemeenteraad mag zich er op 5 juli over uitspreken

Tijdens de vaststelling van het Regionale Energiestrategie (RES) heeft het college vorig jaar vanwege het ontbreken van draagvlak onder de inwoners besloten om geen zoekgebieden voor wind in gemeente Schagen aan te wijzen. Daarmee zijn grote windturbines binnen de gemeentegrenzen in ieder geval de komende twee jaar van de baan.

Om tegemoet te komen aan de wens van veel agrariërs, zijn microturbines onder voorwaarden wel toegestaan. Hier gaat het om relatief kleine, houten turbines met maximaal vijftien meter ashoogte die elektriciteit opwekken. ,,Ook de agrariërs in onze gemeente willen verduurzamen. Door hen toe te staan om een kleine windmolen bij hun bedrijf te plaatsen, voorzien wij in die behoefte’’, meldt wethouder Hans Heddes. ,,En microturbines geven een heel ander sfeerbeeld dan grote turbines, onder meer door het hout.’’

Een microturbine kan alleen in het buitengebied geplaatst worden op een agrarisch of stedelijk bouwvlak van meer dan één hectare. Deze regels en nog meer staan in het beleid beschreven. ,,We hebben tot op heden een of twee aanvragen voor een microturbine gehad’’, vertelt Heddes. ,,Er zullen er snel meer volgen, verwacht ik. Vergeet niet, een turbine kost zo’n 55.000 euro. Die moet je terugverdienen. Ik denk dat het een kwestie is van ’als er een schaap over de dam is, dan volgen er meerdere’.

Meer nieuws uit Noordkop

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.