Hortus Alkmaar heeft uitbreidingsplannen, bezoekersaantal moet naar 35.000 per jaar

’Beestjesdag’, een van de vele educatie-activiteiten van de Hortus Alkmaar

’Beestjesdag’, een van de vele educatie-activiteiten van de Hortus Alkmaar© Archieffoto

Rob Bakker
Alkmaar

Hortus Alkmaar, sinds jaar en dag gevestigd op bedrijventerrein Beverkoog, gaat uitbreiden. Het stichtingsbestuur heeft ambitieuze plannen. Het jaarlijkse bezoekersaantal moet groeien van 15.000 naar 35.000. Met de uitbreiding kan nog meer worden ingezet op educatie.

Dan gaat het vooral om de thema’s gezondheid en biodiversiteit.

De stichting wil het Hortusterrein uitbreiden met een deel van een aangrenzend bosperceel met hoge bomen en dichte onderbegroeiing. In het voorstel van de stichting wordt de onderbegroeiing wordt weggehaald en wordt er een afscheidingshek geplaatst. Vanuit het huidige Hortus-perceel wordt dit nieuwe deel toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Beheer en onderhoud worden door de vrijwilligers van de Hortus gedaan.

Het Alkmaarse college gaat niet helemaal mee in het voorstel van de stichting. Onttrekking van groen aan de openbaarheid is strijdig met het gemeentelijk beleid. Het plaatsen van een hek kan bovendien worden gezien als een ’aantasting van de belevingswaarde’.

Het compromis komt neer op overdracht van een kleiner stukje bos. Het aanzicht blijft ongewijzigd en een bank/hangplek hoeft dan niet te worden verplaatst. Het hek wordt met groenmateriaal aan het zicht onttrokken. Het college meldt dat het stichtingsbestuur met het voorgestelde compromis kan leven.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen