Andijkers - liefst op de fiets - naar leliehal voor gesprek over vluchtelingen

De laatste verhuiswagens vertrekken in Andijk aan de Sorghvlietlaan; het complex is even bestemd voor vluchtelingen.

De laatste verhuiswagens vertrekken in Andijk aan de Sorghvlietlaan; het complex is even bestemd voor vluchtelingen.© Foto Mediahuis/Martin Menger

Martin Menger
Andijk

Inwoners van Andijk kunnen dinsdagavond meepraten over de opvang van vluchtelingen in het vroegere verzorgingshuis Sorghvliet.

De gemeente Medemblik en de dorpsraad verzorgen vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst over de komst van vluchtelingen uit Oekraïne.

Al eerder was bekend dat de gemeente in het vroegere woonzorgcentrum Almere in Opperdoes een groep vluchtelingen heeft opgevangen. Inmiddels wordt er gewerkt aan het in orde maken van Sorghvliet voor de vluchtelingen.

Lees ook: Ruim 800 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne hebben al onderkomen gevonden in West-Friesland, nieuwe opvanglocaties worden voorbereid

De huidige bewoners verhuizen naar een andere Omringlocatie in de regio. De gemeente denkt dat er op deze plek ruimte is om meer dan zestig mensen onderdak te kunnen geven. Het gaat dan voornamelijk om mensen die op de vlucht zijn geslagen voor de oorlog in Oekraïne. De samenstelling van deze groep is op dit moment nog niet bekend, aldus de gemeente.

Om voldoende plek beschikbaar te hebben voor deze informatieavond, is ervoor gekozen om te vergaderen in de hal van de firma De Jong Lelies aan de Hardegrondweg. Andijkers die geïnteresseerd zijn, kunnen dan vernemen wat de plannen zijn en hoe zij zelf eventueel als vrijwilliger kunnen inspringen. Naast de gemeente zijn ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Vrijwilligerspunt van de partij. Gezien de geringe ruimte buiten is er wel een bijzondere vraag aan vastgekoppeld: of de Andijkers liefst lopend of met de fiets willen komen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen