Tuchtcommissie spreekt turncoach Vincent Wevers vrij van grensoverschrijdend gedrag

Turncoach Vincent Wevers (L) in het gerechtshof.© ANP/HH

Van onze verslaggever
Amsterdam

Turntrainer Vincent Wevers is door het Instituut Sportrechtspraak vrijgesproken. Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De commissie vindt dat de beschuldigingen onvoldoende vastgesteld zijn.

Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De commissie oordeelt tevens dat de (gespreksverslagen van de) interviews van onvoldoende kwaliteit zouden zijn. „De tuchtcommissie is van oordeel dat onderdelen van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie respectievelijk de inhoud van het onderzoeksdossier, waarop de aangifte is gebaseerd, als kwalitatief onvoldoende moeten worden aangemerkt”, valt op te maken uit het vonnis.

De aanklager eiste een schorsing van 28 maanden, waarvan vier onvoorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Lees ook: Het schrikbewind van Vincent Wevers: angst in de turnhal en iedereen wist het

Gymnastiekunie KNGU meldt in een korte reactie dat ze „kennis heeft genomen van de uitspraak van de tuchtcommissie van het ISR in de zaak Vincent Wevers.” „Wij zullen deze nader moeten bestuderen, maar los van de juridische duiding realiseren wij ons dat de impact voor alle betrokkenen, zeker ook voor de melders die naar voren zijn getreden, groot is. De KNGU zal zich intern verder beraden op deze uitspraak van de tuchtcommissie.”

Bekentenis Beltman

Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

Wevers verscheen om ’medische redenen’ zelf niet bij de zitting die op 21 maart plaatsvond in Nieuwegein en zei eerder geen commentaar te willen geven zolang de zaak bij het ISR loopt.

Wevers werd vanwege de lopende zaak door gymnastiekbond KNGU buiten de begeleidingsstaf op de Olympische Spelen van Tokio gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beëindigd.

Lees hier alle artikelen in ons dossier over turnmisbruik.

Meer nieuws uit Sport

Meest gelezen