Een Ridder en elf Leden in de gemeente Castricum: vrijwilligers onderscheiden

De gedecoreerden, met van links naar rechts mevrouw Schram-Wulp, Groen-Coumans, de heer Keijser, mevrouw Mooij-Van Baar, de heer Levering, mevrouw Jak-Zentveld, de heer Kruijenaar, bugemeester Mans, de heer Veldt, de heer Beentjes, mevrouw Admiraal-Zomerdijk, de heer Elzas, mevrouw Witkamp en mevrouw Wijdekop-Krugers.

De gedecoreerden, met van links naar rechts mevrouw Schram-Wulp, Groen-Coumans, de heer Keijser, mevrouw Mooij-Van Baar, de heer Levering, mevrouw Jak-Zentveld, de heer Kruijenaar, bugemeester Mans, de heer Veldt, de heer Beentjes, mevrouw Admiraal-Zomerdijk, de heer Elzas, mevrouw Witkamp en mevrouw Wijdekop-Krugers.© Foto gemeente Castricum.

De gedecoreerden met familie en vrienden, toegesproken door burgemeester Toon Mans.

De gedecoreerden met familie en vrienden, toegesproken door burgemeester Toon Mans.© Foto gemeente Castricum

1 / 2
Van onze verslaggevers
Castricum

Dertien onderscheidingen waren er maar liefst in de gemeente Castricum. Bij één van hen speldde burgemeester Toon Mans ’Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ op de borst.

Dat is Gerard Keijser (78) uit Castricum, vrijwilliger sinds 1975. Bijna 25 jaar was hij secretaris bij de Uitgeester Schaakclub Lasker, clubbladredacteur en organisator van de wedstrijden. Hij was ook vijf jaar vrijwilliger bij Stichting Samenwerking Gezondheidszorg voor verbetering van de levensomstandigheden van gehandicapten in Polen. Keijser was verder penningmeester van patiëntenvereniging CVA Samen Verder en is nog steeds vrijwilliger bij Stichting Welzijn Castricum en secretaris van de Stichting Bouwen aan Bangladesh. Dat alles deed hij naast het mantelzorgen van zijn vrouw.

De heer P.J. Veldt (71, Akersloot) zamelt al 37 jaar jang voor basisschool De Brug in Akersloot het oud papier in. Hij verzorgt in het hertenkamp de dieren en verricht hand- en spandiensten, is vrijwilliger in de Akersloter kringloopwinkel De Tweede Ronde en helpt dagelijks zijn buurvrouw als mantelzorger.

Begraafplaats

Fred Elzas (75, Castricum) was 50 jaar lang bestuurslid van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Noord-Holland Noordwest en lid van de Centrale Commissie van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Hij werkt ook mee aan het onderhoud van de Joodse begraafplaats in Alkmaar.

Pauli Wijdekop-Krugers (82, Castricum) zet zich al twintig jaar in bij woonzorgcentrum De Boogaert in Castricum en is sinds tien jaar Taalmaatje voor kinderen van vluchtelingen bij Stichting Welzijn Castricum. Sinds 2015 is ze bestuurslid bij het Seniorenkoor Castricum, en actief bij Stichting Oud Castricum. Ze was radiopresentator bij Parnassiagroep op Duin & Bosch en hielp negen jaar lang een dove jonge vrouw met het aanleren van taal.

Gerda Schram-Wulp (71, Castricum) gaf jarenlang leiding aan de bloedinzameling bij de Castricumse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis en is nog actief bij Sanquin. Sinds 2004 is ze vrijwilliger bij de RK-parochie De Goede Herder in de Pancratiuskerk, waar ze ook tot 2017 begeleider was van pelgrims. Ze zet zich in voor Kerkbalans en de Uitvaarttelefoon en organiseerde herdenkingsdiensten in verzorgingshuis De Boogaert.

Nienke Witkamp (70, Castricum) was vrijwilliger bij Stichting Cumulus in Utrecht en actief voor de kerk daar. In Castricum is ze coördinator van het Uitdeelpunt bij de Voedselbank IJmond-Noord en sinds 2013 vrijwilliger in het project Samenspraak voor anderstaligen en vluchtelingen van Stichting Welzijn Castricum.

Patiëntenbegeleider

Mevrouw Admiraal–Zomerdijk (76, Limmen) is sinds 1982 patiëntenbegeleider in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Ook was zij penningmeester van turnclub TIOS in Limmen, en 25 jaar lang wijkcoördinator en collectant voor de Gehandicaptenorganisatie.

Niek Beentjes (90, Akersloot) was een van de oprichters van Stichting Gemaal 1879 Akersloot en was bestuurslid, technicus, coördinator en eindredacteur van de leden-nieuwsbrief. Bij Bridgeclub ABC Heemskerk was hij dertig jaar vrijwilliger, waarvan de helft als voorzitter. Later was hij wedstrijdleider, arbiter en clubbladredacteur bij Bridgeclub Akersloot. Tot slot is hij vrijwilliger bij het Lokaal Samenwerkingsverband Vrijwilligerswerk.

Nel Groen–Coumans (73, Castricum) begeleidt al sinds 1991 mensen die hun partner hebben verloren bij de verwerking. Daarvoor stelde ze zelf materiaal voor een rouwcursus samen. Rouwbegeleiding doet zij ook vanuit de Stichting Welzijn Castricum en sinds 2003 vanuit de parochie De Goede Herder, daar is ze ook medeorganisator van de jaarlijkse zieken- en ouderendag.

Henk Levering (75, Akersloot) was veertig jaar lang uitbater van café-restaurant De Vriendschap in Akersloot, organiseerde evenementen en optredens en bood onderdak aan verenigingen uit het dorp. Daarnaast was hij tussen 1992 en 2020 voorzitter en penningmeester van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Castricum. Hij richtte met anderen diverse biljartclubs op en was 36 jaar lang voorzitter van Akersloter Schietvereniging De Vrijheid, die hij in 1983 oprichtte.

Kringloopwinkel

Jan Kruijenaar (75, Akersloot) was tussen 1984 en 2001 trainer en coach bij voetbalvereniging Meervogels. Van 1988 tot 2020 was hij bestuurslid bij gymnastiekvereniging WWSV en sinds 2000 is hij vrijwilliger bij de kringloopwinkel De Tweede Ronde in Akersloot. Later was hij actief bij Kindcentrum De Brug in Akersloot bij de oud-papierinzameling en hij onderhoudt tuin en kerkhoven van de Sint Jacobus Major Parochie in Akersloot.

Afra Mooij-Van Baar (74, Limmen) is sinds 1968 intensief mantelzorger voor familie en vrienden. Tussen 1980 en 1996 was zij secretaris van het Katholieke Vrouwengilde in Limmen. Sinds 1997 is zij secretaris van De Zonnebloem, afdeling Limmen. Bovendien is zij daar inspirator en contactpersoon voor de vrijwilligers.

Verpleeghuizen

Mevrouw Jak-Zentveld (82, Limmen) begon in 1970 bij de kerkenveiling van de Corneliusparochie in Limmen. Vanaf midden jaren ’80 ging zij met De Zonneboem mee met dagjes uit en ze was 25 jaar lang actief bij de jaarmarkt in Limmen. In woon-zorgcentrum De Cameren schenkt zij nog regelmatig koffie en ze bezoekt Limmers in verpleeghuizen elders.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen