Premium

Verhit ’spreekuur’ tussen huisartsen en politiek Koggenland over HOED. Dossier plotseling van de raadsagenda gehaald

De Jozefschool aan de Dwingel in De Goorn behoeft een nieuwe invulling na sloop.© Foto Mediahuis

Coen van de Luytgaarden
De Goorn

De discussie over een HOED (huisartsen onder een dak) in De Goorn zit muurvast. Na een besloten ’spreekuur’ achter gesloten deuren tussen huisartsen en politiek is besloten het onderwerp van de agenda te halen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen