Weer horde voor plan Delversduin bij Egmond aan den Hoef: rechtbank schrapt bouwvergunning voor 163 woningen vanwege stikstof

Illustratie van het plan Delversduin voor 163 woningen, met linksboven het duingebied.

Illustratie van het plan Delversduin voor 163 woningen, met linksboven het duingebied.© Illustratie archief

Henk-Jan den Ouden
Egmond aan den Hoef

Er is opnieuw een horde voor het plan Delversduin bij Egmond aan den Hoef. De rechtbank in Haarlem stelde vrijdag in een uitspraak dat de provincie geen bouwvergunning had mogen verlenen voor het plan van 163 woningen. De vergunning was gebaseerd op verkeerde regels voor stikstofberekening.

De woningen zouden tegen de duinrand aan moeten komen, tussen het dorp en de duinen in. Omdat woningbouw leidt tot stikstofneerslag, is er een vergunning voor nodig op grond van de Wet Natuurbescherming.

Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, wilde voor het verlenen van de vergunning gebruik maken van de stikstofruimte die vrij komt omdat de maximumsnelheden op wegen zijn verlaagd.

Een groep omwonenden maakte bezwaar. Door het gebruikmaken van die stikstofruimte wordt niet gegarandeerd dat de woningbouw de natuur van het beschermde Noordhollands Duinreservaat niet aantast, stelden ze. De rechtbank gaf ze daarin gelijk: het kan niet worden uitgesloten dat het natuurgebied wordt aangetast. Daarom vernietigde de rechtbank de vergunning.

Verkeer

Er loopt overigens nog een zaak tegen het plan Delversduin, en wel bij de Raad van State. Omwonenden wezen bij de zitting in Den Haag vooral op de gevolgen van het extra verkeer voor het dorp. Ze verwachten dat de woningen niet aan Egmonders worden toegewezen.

Ook bij de Raad van State zaak speelde het stikstofvraagstuk; daarvoor probeert de gemeente Bergen een oplossing te vinden door de stikstofuitstoot die het gebied door agrarisch gebruik nu heeft, weg te strepen tegen de uitstoot door woningbouw. In die zaak is nog geen uitspraak gedaan.

Lees ook: ’Woningen Delversduin niet allemaal voor Egmonders’. Omwonenden maken bezwaar tegen plan voor 162 huizen

Lees ook: ’Egmonders eerst’ op aangepast plan Delversduin. Niet gebruikelijk, ’maar het mag zeker. Al 350 Egmonders aangemeld om hier te wonen’

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen