Tweede brug Driehuizen laat nog wel even op zich wachten. Idee al in 2017 gelanceerd, maar andere onderzoeken kregen voorrang van college. Pas besluit in de herfst

Driehuizen vanuit de lucht, met in het midden de enige brug over de vaart.© © HANS VAN WEEL

Rob Bakker
Driehuizen

Waar blijft de tweede brug bij Driehuizen? Het duurt nog wel even, blijkt uit het antwoord van het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders op vragen van - inmiddels voormalig - raadslid Gijsbert van Itterson Scholten van de PvdA.

Er is namelijk nog helemaal geen besluit genomen over een nieuwe oeververbinding. Dat kan pas als een onderzoek naar de verkeerssituatie is afgerond, zegt het college. En dat is nog altijd niet gebeurd omdat het college aan andere projecten voorrang heeft verleend. ,,De werkvoorraad was van dien aard dat we een afweging hebben moeten maken’’, luidt het excuus.

Enquête

Het college wil niet alleen onderzoeken wat de gevolgen voor het verkeer zijn als de tweede brug er komt, ook moet duidelijk worden of de nieuwe brug technisch en financieel haalbaar is. Bovendien vindt het college dat uit een in 2018 gehouden enquête niet blijkt dat er alleen maar voorstanders onder inwoners en omwonenden zijn.

Het onderzoek wordt hervat, zegt het college. De dialoog met de dorpsraad en met andere belanghebbenden wordt weer opgepakt. Het college verwacht dat het onderzoek in het najaar wordt afgerond en aan de raadspolitiek wordt voorgelegd.

(Tekst gaat door onder de foto)

Zwaar verkeer moet zich door de smalle dorpskern van Driehuizen persen. Dat geeft veel overlast© Archieffoto jjfoto.nl / Jan Jong

Dat is dan dik vijf jaar na de door de raad aanvaarde PvdA-motie om een extra brug bij Driehuizen te realiseren. Met een tweede brug kan het zware verkeer uit de dorpskern worden geweerd. Het toenmalige college liet in maart 2017 al weten dat er eerst nog aanvullend verkeersonderzoek nodig was. Daar werd ook aan begonnen. Verschillende malen werd met bewoners en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier overlegd. De indruk werd gewekt dat de tweede brug bij Driehuizen in principe mogelijk was. Maar concreet gebeurde er niets. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd er bij twee debatavonden weer aandacht voor de kwestie gevraagd.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.